Greåker kirke (Kirke) [no]

Other languages: Greåker kirke (norwegian bokmål)

Norske kirker (Hovedorganisasjonen KA) [no]

Dataset owner
Hovedorganisasjonen KA [no] owns the information on this page
License
Last changed
12/10/2023 08:39:38
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/71962ec8-d6b3-4d70-b238-20aac7aea645 | RDF/XML | JSON-LD | GeoJSON
Name
Greåker kirke
Norwegian bokmål

Building type
Norwegian bokmål

Swedish

-Earliest time
1974
-Earliest period
-Role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Finnish

Norwegian nynorsk

-Actor
Norwegian bokmål

-Actor (text)
Aksel Fronth
Norwegian bokmål
-Role

Norwegian bokmål

Swedish

-Actor

Norwegian bokmål

Swedish

German

Norwegian nynorsk
Heritage designation
-Designation, reference

Norwegian bokmål

Norwegian nynorsk
Located at
Greaaker søndre (Gard) [no], 3003-2076/523 [no],

-Place
Norwegian bokmål

-Specified
3003-2076/523
Norwegian bokmål
Sarpsborg (Kommune) [no], Eventyrveien 8, 1718 [no], Greåker sokn (02020501), Søndre Borgersyssel prosti, Borg bispedømme [no]

-Place
Norwegian bokmål

-Specified
Eventyrveien 8, 1718
Norwegian bokmål

-Place (text)
Greåker sokn (02020501), Søndre Borgersyssel prosti, Borg bispedømme
Norwegian bokmål
Geodata
59.27246, 11.04334, - WGS 84 (EPSG:4326)

-Reference system

Norwegian bokmål


-Latitude (Northing)
59.27246
-Longitude (Easting)
11.04334
-Precision
5
Events
-Timespan
1974
--Earliest time
1974
-Timespan
1974
--Earliest time
1974
-Timespan
1974
--Earliest time
1974
-Heading
English

Norwegian bokmål

Swedish

Bygningskode Kirkebyggdatabasen 2004
010501101

-Id
010501101
-System
Bygningskode Kirkebyggdatabasen 2004
Bygningsid Kirkebyggdatabasen 2008
1136

-Id
1136
-System
Bygningsid Kirkebyggdatabasen 2008
Bygningsnummer Matrikkelen
13691975

-Id
13691975
-System
Bygningsnummer Matrikkelen
Gnr Bnr
3003-2076/523
-Id
3003-2076/523
-System
Gnr Bnr