McDougall, Elsie (1883 - 1961) [sv]

McDougall, Elsie (swedish)

Personer med anknytning till Världskulturmuseerna (Statens museer för världskultur) [sv]

Description
Elsie McDougall, född 1883, London, död 1961. Mrs. Medverkat vid förvärv av föremål till samling 1935.47 Expeditionen till Mexico. Skänkt 2 föremål från Mexico, med resp. inv. 38.20 och inv. 51.31. [sv]
Dataset owner
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
29/01/2018 07:47:28
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/7127a79e-b2ae-408d-88f2-71f69c838e95 | RDF/XML | JSON-LD
Name
McDougall, Elsie
Swedish

First name
Elsie
Swedish

Last name
McDougall
Swedish

Description
Elsie McDougall, född 1883, London, död 1961. Mrs. Medverkat vid förvärv av föremål till samling 1935.47 Expeditionen till Mexico. Skänkt 2 föremål från Mexico, med resp. inv. 38.20 och inv. 51.31.
Swedish

Birth
1883

-Time
1883
Death
1961

-Time
1961
Biography

Elsie McDougall, född 1883, London, död 1961. Mrs. Medverkat vid förvärv av föremål till samling 1935.47 Expeditionen till Mexico. Skänkt 2 föremål från Mexico, med resp. inv. 38.20 och inv. 51.31.

Swedish

Activity
Sydafrika

-Place reference
Sydafrika
--Place (text)
Sydafrika
Swedish
Mexiko

-Place reference
Mexiko
--Place (text)
Mexiko
Swedish
Reference
Thompson, J. Eric S. (1962) In Memoriam, Ethnos, 27:1-4, 205-206
Swedish

Carlotta-SMVK
1015493

-Id
1015493
-System
Carlotta-SMVK
DigitaltMuseum
021037461769
-Id
021037461769
-System
DigitaltMuseum