Karasjok kirke (Kirke) [no]

Other languages: Karasjok kirke (norwegian bokmål)

Norske kirker (Hovedorganisasjonen KA) [no]

Dataset owner
Hovedorganisasjonen KA [no] owns the information on this page
License
Last changed
12/10/2023 08:41:24
02/03/2024 06:19:46
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/70af0f10-08c0-4120-950d-f4700e095a53 | RDF/XML | JSON-LD | GeoJSON
Name
Karasjok kirke
Norwegian bokmål

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

Building type
Norwegian bokmål

Swedish

-Earliest time
1974
-Earliest period
-Role

Norwegian bokmål

Swedish

-Actor

Norwegian bokmål

Swedish

German

Norwegian nynorsk
Heritage designation
-Designation, reference
Located at
Karasjok (Kommune) [no], Girkogeaidnu 2 A, 9730 [no], Karasjok sokn (11070101), Indre Finnmark prosti, Nord-Hålogaland bispedømme [no]

-Place
Norwegian bokmål

-Specified
Girkogeaidnu 2 A, 9730
Norwegian bokmål

-Place (text)
Karasjok sokn (11070101), Indre Finnmark prosti, Nord-Hålogaland bispedømme
Norwegian bokmål
Geodata
69.46994, 25.50889, - WGS 84 (EPSG:4326)

-Reference system

Norwegian bokmål


-Latitude (Northing)
69.46994
-Longitude (Easting)
25.50889
-Precision
5
Events
-Timespan
1974
--Earliest time
1974
-Timespan
1974
--Earliest time
1974
-Timespan
1972
--Earliest time
1972
-Heading
English

Norwegian bokmål

Swedish

Bygningskode Kirkebyggdatabasen 2004
202100501

-Id
202100501
-System
Bygningskode Kirkebyggdatabasen 2004
Bygningsid Kirkebyggdatabasen 2008
1755

-Id
1755
-System
Bygningsid Kirkebyggdatabasen 2008
Kulturminneid, Riksantikvaren
84761-2

-Id
84761-2
-System
Kulturminneid, Riksantikvaren
Bygningsnummer Matrikkelen
192860539

-Id
192860539
-System
Bygningsnummer Matrikkelen
Gnr Bnr
5437-9/86
-Id
5437-9/86
-System
Gnr Bnr