5034 GRAVDAL GARNISON, BERGEN (Feltpoståpneri) [no]

5034 GRAVDAL GARNISON, BERGEN (norwegian bokmål)

Poststed (Norge) (Norges Postmuseum) [no]

Dataset owner
Norges Postmuseum (Museum) [no] owns the information on this page
Contact information
Siren Hjertenes (siren.hjertenes@postmuseet.no) [sv]
Last changed
21/10/2015 10:15:10
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/6ede294e-c4cf-4d7c-8f56-9151bb3e8120 | RDF/XML | JSON-LD
Name
5034 GRAVDAL GARNISON, BERGEN
Norwegian bokmål

Alternative name
GRAVDAL GARNISON, BERGEN
Norwegian bokmål

Establishment
-Time
01.04.1919
-Place reference
--Place
Norwegian bokmål

Termination
07.04.1997

-Time
07.04.1997
Code
5034
Type
Norwegian bokmål

History

GRAVDAL GARNISON, BERGEN feltpoståpneri, ved Bergen, under Bergen postktr., med postforbindelse 3 ganger søknedaglig og 1 gang daglig på søn- og helligdager, ble underholdt fra 1.4.1919. Sirk. 23, 13.5.1919.

Navnet ble fra 1.10.1937 endret til KVARVEN feltpoståpneri. Sirk. 33, 10.9.1937.

Feltpoståpneriet var nedlagt under krigen fra 9.4.1940 til 12.7.1945. Sirk. 20, 26.7.1945.

Kvarven feltpoståpneri ble fra 1.4.1950 omgjort til fast poståpneri. Sirk. 8, 31.3.1950.

Fra 7.12.1964 omgjort til underpktr. II.

Navnet ble fra 1.1.1965 endret til YTRE LAKSEVÅG. Sirk. 2, 27.1.1965.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble underpostkontoret II fra 1.11.1973 benevnt bare underpostktr. , Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postkontor C., Sirk. 35, 10.12.1976.

Fra 1.1.1987 ble status omgjort til postkontor B. Sirk. 2, 15.1.1987.

Postkontoret 5034 YTRE LAKSEVÅG ble nedlagt fra 7.4.1997. Ingen endring i postadressen etter nedleggelsen. Sirk. 7, 14.3.1997.

Ved omorganisering av postnummersystemet fra 1.3.1999 fikk gate- og veiadresser under bl.a. YTRE LAKSEVÅG tildelt postnr 5161, 5162 og 5163 LAKSEVÅG. Postboksadressatene under YTRE LAKSEVÅG fikk tildelt postnr 5848 BERGEN.

Datostempel av spesial sveitsertype med 2 lukkede stjerner ble antakelig levert ved opprettelsen.

(5034 / 5161--5163)
Feltpoståpnere/poståpnere/styrere/postmestere:
Stykkjunker Halvorsen 1.4.1919.
Korporal Øivind Fredriksen, midlt. ca 12.7.1945.
Soldat Malvin Emil Landro, midlt. 1.10.1945. Senere i 1945 ble bestemt at det militære skulle sørge for betjening.
Sigrid Larsen midlt. 1.10.1946, fast 1.4.1950 (f.1909, død 8.2.1958).
Vikarer (?) (?) (?) 8.2.1958.
Anna Konstanse Odland, midlt. 1.2.1959, kst. 1.5.1959 (f.1900).
Karen Margrethe Sundfør 1.8.1968 (f.1930).
Poststyrer Karen Sundfør fra 1.9.1994.

Årlig lønn til feltpoståpneren i 1919 var kr 600,-.

Norwegian bokmål

Activity
Poststed 01.04.1919 07.04.1997

-Type of activity
Poststed
Norwegian bokmål

-Timespan
01.04.1919 07.04.1997

--Earliest time
01.04.1919
--Latest time
07.04.1997
Alternative id
DigitaltMuseum: 021166441813

-Id
021166441813
-System
DigitaltMuseum
Change note

Konvertert fra poststedsregisteret

Norwegian bokmål