4156 MOSTERØ (Poståpneri) [no]

Other languages: 4156 MOSTERØ (norwegian bokmål)

Poststed (Norge) (Norges Postmuseum) [no]

Dataset owner
Norges Postmuseum (Museum) [no] owns the information on this page
Contact information
Siren Hjertenes (siren.hjertenes@postmuseet.no) [sv]
Last changed
19/03/2024 20:37:15
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/6ce4103b-d0a8-4732-8d5a-34e1ff768e9f | RDF/XML | JSON-LD
Name
4156 MOSTERØ
Norwegian bokmål

Alternative name
MOSTERØ
Norwegian bokmål

Establishment
-Time
20/01/1887
--Place
Termination
28/02/1993

-Time
28/02/1993
Code
4156
Type
Norwegian bokmål

History

MOSTERØ poståpneri, i Mosterø prestegjeld, Ryfylke fogderi, under Stavanger postkontor, ble opprettet ved Kgl.res. 20.1.1887, med virksomhet fra 1.7.1887. Sirk. 17, 6.7.1887.

Navnet ble fra 1.10.1921 endret til MOSTERØY. Sirk. 53, 23.9.1921.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostkontor, Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1,1.1977 status av postkontor C, Sirk. 35, 10.12.1976.

Postkontoret 4156 MOSTERØY, i Stavanger postområde, ble lagt ned fra 1.3.1993. Ny postadresse: 4082 VESTRE ÅMØY. Sirk. 2, 22.1.1993.

Datostempel av 2-rings vanlig type ble tilsendt ved opprettelsen.

(4156)
Poståpnere/styrere:
Ordfører og gårdbr. David Nicolaison Edland 1.7.1887 (f.1846).
Gårdb. Kristian Edland 1.9.1921 (f.1874).
Gårdbr. Leiv Edland 1.7.1947 (f.1916).
Ingvald Finnesand 1.6.1979 (f.1924).

Årlig poståpnerlønn var i 1887 kr 20,-, i 1895 kr 70,- i 1904 kr 100,- og fra 1917 kr 150,-.
Fra 1.7.1917 ble det gitt et midlt. dyrtidstillegg med 50% av lønnen.

Norwegian bokmål

Activity
Poststed 20/01/1887 28/02/1993

-Type of activity (text)
Poststed
Norwegian bokmål

-Timespan
20/01/1887 28/02/1993
--Earliest time
20/01/1887
--Latest time
28/02/1993
DigitaltMuseum
021166441450

-Id
021166441450
-System
DigitaltMuseum
Change note

Konvertert fra poststedsregisteret

Norwegian bokmål