Kolboda skeppsvarv (Varv) [sv]

Kolboda skeppsvarv (swedish)

Verft (Statens maritima och transporthistoriska museer [sv]) [no]

Description
Fartygsvarv [sv]
Type
Dataset owner
Contact information
registrator@smtm.se [sv]
dataskyddsombud@smtm.se [sv]
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
23/03/2016 08:47:53
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/6c24d0df-0703-4aed-b9be-fba1998680f8 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Kolboda skeppsvarv
Swedish

Alternative name
Bröderna Carlsunds varv
Swedish

Description
Fartygsvarv
Swedish

Establishment
1834

-Time
1834
Termination
1891

-Time
1891
Type
Norwegian bokmål

Swedish

History

Bröderna Carlsund återstartade ett sedan en tid nedlagt skeppsvarv i Kolboda. Varvet kallades en tid Bröderna Carlsunds varv, men den egentliga ledaren var Claes Rudolph, som bland annat konstruerade en undervattensbåt. Varvet byggde ång- och segelfartyg. Carl Johan Bring var timmerman 1846 och kvarterman 1848-51. År 1891 görs det sista nybygget, Herman Olsén.

Swedish

Owned by
Carlsund, Johan Fredrik (1795-)

-Owner (text)
Carlsund, Johan Fredrik (1795-)
Swedish
Carlsund, Johan Fredrik (1795-)

-Owner (text)
Carlsund, Johan Fredrik (1795-)
Swedish
Carlsund, Claes Rudolph (1807-1866)

-Owner (text)
Carlsund, Claes Rudolph (1807-1866)
Swedish
Activity
Varvsverksamhet Kalmar (Kommun) [sv], Kolboda, Hagby socken [sv],

-Type of activity (text)
Varvsverksamhet
Swedish

-Place reference
Kalmar (Kommun) [sv], Kolboda, Hagby socken [sv],
--Place
Swedish

--Specified
Kolboda, Hagby socken
Swedish
Reference
Sjöhistorisk årsbok. (1947). Stockholm: Föreningen Sveriges sjöfartsmuseum i Stockholm. Sid. 41, 50 104, 105 mfl
Swedish

DigitaltMuseum
021166454738
-Id
021166454738
-System
DigitaltMuseum