Levanger kirke (Kirke) [no]

Other languages: Levanger kirke (norwegian bokmål)

Norske kirker (Hovedorganisasjonen KA) [no]

Dataset owner
Hovedorganisasjonen KA [no] owns the information on this page
License
Last changed
12/10/2023 08:42:27
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/6bf6d390-537f-447e-b9bf-788523e58293 | RDF/XML | JSON-LD | GeoJSON
Name
Levanger kirke
Norwegian bokmål

Building type
Norwegian bokmål

Swedish

-Earliest time
1902
-Earliest period
-Role

Norwegian bokmål

Swedish

-Actor

Norwegian bokmål

Swedish

German

Norwegian nynorsk
Heritage designation
-Designation, reference
Located at
Brusveet (Gard) [no], 5037-315/234 [no],

-Place
Norwegian bokmål

-Specified
5037-315/234
Norwegian bokmål
Levanger (Kommune) [no], Kirkegata 19, 7600 [no], Levanger sokn (09150204), Stiklestad prosti, Nidaros bispedømme [no]

-Place
Norwegian bokmål

-Specified
Kirkegata 19, 7600
Norwegian bokmål

-Place (text)
Levanger sokn (09150204), Stiklestad prosti, Nidaros bispedømme
Norwegian bokmål
Geodata
63.74513, 11.29546, - WGS 84 (EPSG:4326)

-Reference system

Norwegian bokmål


-Latitude (Northing)
63.74513
-Longitude (Easting)
11.29546
-Precision
5
Events
-Timespan
1902
--Earliest time
1902
-Heading
English

Norwegian bokmål

Swedish

Bygningskode Kirkebyggdatabasen 2004
171900601

-Id
171900601
-System
Bygningskode Kirkebyggdatabasen 2004
Bygningsid Kirkebyggdatabasen 2008
1114

-Id
1114
-System
Bygningsid Kirkebyggdatabasen 2008
Kulturminneid, Riksantikvaren
84295-4

-Id
84295-4
-System
Kulturminneid, Riksantikvaren
Bygningsnummer Matrikkelen
185707040

-Id
185707040
-System
Bygningsnummer Matrikkelen
Gnr Bnr
5037-315/234
-Id
5037-315/234
-System
Gnr Bnr