AALVIK [no]

AALVIK (norwegian bokmål)

Poststed (Norge) (Norges Postmuseum) [no]

Dataset owner
Norges Postmuseum (Museum) [no] owns the information on this page
Contact information
Siren Hjertenes (siren.hjertenes@postmuseet.no) [sv]
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
15/08/2017 17:19:22
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/6a4a2e15-3a50-49f2-87d5-a43fdf971991 | RDF/XML | JSON-LD
Name
AALVIK
Norwegian bokmål

History

AALVIK poståpneri, på dampskipsanløpsstedet, i Vikør herred, Hardanger og Voss fogderier, under Bergen postkontor, ble inntil videre underholdt fra 1.4.1890. Sirk. 8, 28.3.1890.

FELTPOSTKONTOR NR 19 fra 27.10.1916.

Poståpneriet fikk tilsendt 2-rings vanlig datostempel ved opprettelsen.

Poståpnere:
Skredder Ivar Jakobsen Aalvik 1.4.1890.
Frk. Ragnhild Mathilde Rasmussen kst. 16.3.1916.

Poståpneren var antakelig ulønnet av Pv. til 1893, da årlig lønn ble satt til kr 50,-, fra 1908 kr 100,-, fra 1912 kr 150,-, fra 1913 kr 200,-, fra 1915 kr 400,- og fra 1916 kr 800,-.

FELTPOSTKONTOR NR 19 I AALVIK ble inntil videre underholdt fra 27.10.1916. Sirk. 58, 15.11.1916.

Feltpostkontoret ble lagt ned fra 16.11.1919 ved samtidig opprettelse av feltpoståpneri. Sirk. 63, 22.11.1919.

Feltpostmester:
Posteksp. Ole Christian Halvorsen 27.10.1916 (f. 1882).

Norwegian bokmål

Change note

Konvertert fra poststedsregisteret 2017.

Norwegian bokmål