Magi (789) [no]

Other languages: Magi (norwegian bokmål), Magi (swedish)

Outline of Cultural Materials

Description
...sedvaner som gjenspeiler tro på evnen til å manipulere med overnaturlige krefter; magiske metoder for å styre været (f.eks. regnmakeri); magiske riter for å øke tilgangen på mat; eksorsisme (f.eks. drive bort onde ånder med lyd); formler med iboende kraft, besvergelsessanger og trylleformler; forbannelser; mirakler; de alminnelige typer av magi (f.eks. imitativ, kontagiøs); begrepet magisk kraft; magiens funksjon og sosiale betydning; naturlig magi (f.eks. underverker, taskenspillerkunster... ...sedvaner som gjenspeiler tro på evnen til å manipulere med overnaturlige krefter; magiske metoder for å styre været (f.eks. regnmakeri); magiske riter for å øke tilgangen på mat; eksorsisme (f.eks. drive bort onde ånder med lyd); formler med iboende kraft, besvergelsessanger og trylleformler; forbannelser; mirakler; de alminnelige typer av magi (f.eks. imitativ, kontagiøs); begrepet magisk kraft; magiens funksjon og sosiale betydning; naturlig magi (f.eks. underverker, taskenspillerkunster, sjonglering, gå gjennom ild); etc. Se også: Magiske riter ved innsamling av mat 22. Magiske riter i jordbruket 24. Magi som underholdning 545. Magiske riter i ekteskapet 58. Magiske riter i krig 726. Terapeutisk magi 751. Trolldom, hekseri og det onde øye 754. Terapeutisk magi 755. Magiske riter ved død 76. Lykkemagi 777. Begrepet mana 778. Forekomst av ikke logisk tenkning 811. Magiens forhold til vitenskapen 813. Kjærlighetsmagi 832. Magiske riter i den reproduktive syklus 84. [no]
Last changed
19/03/2024 20:20:16
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/6a0523d3-8b24-4c6d-8862-cf2f4ad68571 | RDF/XML | JSON-LD
Label
Magi
Norwegian bokmål

Magi
Swedish

Description
...sedvaner som gjenspeiler tro på evnen til å manipulere med overnaturlige krefter; magiske metoder for å styre været (f.eks. regnmakeri); magiske riter for å øke tilgangen på mat; eksorsisme (f.eks. drive bort onde ånder med lyd); formler med iboende kraft, besvergelsessanger og trylleformler; forbannelser; mirakler; de alminnelige typer av magi (f.eks. imitativ, kontagiøs); begrepet magisk kraft; magiens funksjon og sosiale betydning; naturlig magi (f.eks. underverker, taskenspillerkunster, sjonglering, gå gjennom ild); etc. Se også: Magiske riter ved innsamling av mat 22. Magiske riter i jordbruket 24. Magi som underholdning 545. Magiske riter i ekteskapet 58. Magiske riter i krig 726. Terapeutisk magi 751. Trolldom, hekseri og det onde øye 754. Terapeutisk magi 755. Magiske riter ved død 76. Lykkemagi 777. Begrepet mana 778. Forekomst av ikke logisk tenkning 811. Magiens forhold til vitenskapen 813. Kjærlighetsmagi 832. Magiske riter i den reproduktive syklus 84.
Norwegian bokmål

Sedvänjor som antyder tro på att kunna behärska magiska krafter; Magiska metoder för att styra vädret (ex. regnmakeri); Magiska riter för att öka födotillgången; Exorcism (ex. driva bort onda andar med oväsen); Kraftägande formler, besvärjelsesånger och trollformler; Förbannelser; Mirakel; Vanliga typer av magi (ex. imitativ, sympatetisk, kontagiös); Begreppet övernaturlig kraft; Magins funktion och sociala betydelse; Naturlig magi (ex. s.k. underverk, taskspeleri, trollkonster, gång genom eld);
Swedish

Code
789
Category
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian