3882 AAMDALS VÆRK (Poståpneri) [no]

3882 AAMDALS VÆRK (norwegian bokmål)

Poststed (Norge) (Norges Postmuseum) [no]

Dataset owner
Norges Postmuseum (Museum) [no] owns the information on this page
Contact information
Siren Hjertenes (siren.hjertenes@postmuseet.no) [sv]
Last changed
21/10/2015 10:14:13
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/69ab3bf9-8233-44a7-bc68-571752fcf35b | RDF/XML | JSON-LD
Name
3882 AAMDALS VÆRK
Norwegian bokmål

Alternative name
AAMDALS VÆRK
Norwegian bokmål

Establishment
08/05/1889 Tokke (Kommune) [no], ,

-Time
08/05/1889
-Place reference
--Place
Norwegian bokmål
Termination
?

-Time
?
Code
3882
Type
Norwegian bokmål

History

AAMDALS VÆRK poståpneri, i Mo herred, Øvre Telemark fogderi, under Skien postkontor, ble opprettet ved Kgl.res. av den 4.2. og 8.5.1889, med virksomhet fra 1.7.1889 og med fire ganger ukentlig bipostrute til/fra Skafse poståpneri. Sirk. 14, 20.6.1889.

Iht rettskrivningsreformen av 1917 ble navnet heretter skrevet ÅMDALS VÆRK.

Antakelig mot slutten av 1920-årene (i 1928?) bøle navnet endfret til ÅMDALS VERK.

Poståpneriet ble fra 1.11.1970 lagt under Notodden postområde. Sirk. 37, 1.10.1970.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostkontor, Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postkontor C, Sirk. 35, 10.12.1976.

Datostempel av sveitsertypen med åpen stjerne ble tilsendt ved opprettelsen.

(3882)
Poståpnere/styrere:
Betjent Otto Enger 1.7.1889.
Bokholder Edv. Thorp 4.6.1894.
Lærer Rafael Øksnæs midlertidig fra 24.3.1900, fast 15.7.1900.
Aslaug Øksnæs kst. 20.12.1904, fast 7.3.1905.
Sersjant Gjermund Jare 1.4.1906.
Skomaker Torjus S. Aamdal 1.2.1909.
Emilie Thygesen 15.5.1911 (f. 1882).
Alf Thygesen midlertidig fra 13.1.1947.
Astrid Lønskog (Grønning) 1.3.1947 (f. 1916).
Res.posteksp. Gerd Kari Tiseth 1.11.1983 (f. 1962).
Postelev Åse Dahle vikar fra 12.3.1984.
Gerda Fles vikar fra 1.11.1985 (f. 1926).
Postkass. Grete Kringløk (deltid) vikar fra 1.5.1991 (f. 1966).

Poståpneren var ulønnet av Pv. i 1889. De først kjente årlige poståpner-lønninger var i 1896 kr 300,-, i 1911 kr 350,-, i 1914 kr 400,- og fra 1917 kr 500,-.
Fra 1.7.1917 ble det gitt midlt. dyrtidstillegg med 50% av lønnen.

Norwegian bokmål

Activity
Poststed 08/05/1889 ?

-Type of activity (text)
Poststed
Norwegian bokmål

-Timespan
08/05/1889 ?
--Earliest time
08/05/1889
--Latest time
?
DigitaltMuseum
021166441349

-Id
021166441349
-System
DigitaltMuseum
Change note

Konvertert fra poststedsregisteret

Norwegian bokmål