Gloppen (Kommune) [no]

Other languages: Gloppen (norwegian bokmål)

Kommune [no]

Published
Status
Help

URI
http://kulturnav.org/67f42561-3afd-4b72-917a-f5b2fd1ea7c5 | RDF/XML | JSON-LD | GeoJSON
Name
Gloppen
Norwegian bokmål

Code
4650
Place type

Norwegian bokmål

Swedish

Coordinates
61.77728, 6.21561, - WGS 84 (EPSG:4326)

-Reference system

Norwegian bokmål


-Latitude (Northing)
61.77728
-Longitude (Easting)
6.21561
Is Part Of
Was part of at time
-Was part of at time
-Timespan
31/12/2019
--Latest time
31/12/2019
Kommunenummer 2019
1445

-Id
1445
-System
Kommunenummer 2019
Editorial note
Kommunenummer endret fra 1445 til 4650 og endring av fylke i kommune- og regionsendringer 2020.
Norwegian bokmål