1432 LANDBRUKSHØISKOLEN I AAS (Poståpneri) [no]

1432 LANDBRUKSHØISKOLEN I AAS (norwegian bokmål)

Poststed (Norge) (Norges Postmuseum) [no]

Dataset owner
Norges Postmuseum (Museum) [no] owns the information on this page
Contact information
Siren Hjertenes (siren.hjertenes@postmuseet.no) [sv]
Last changed
15/12/2021 09:11:04
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/65cfaa91-cd70-4216-8e6f-168f79518735 | RDF/XML | JSON-LD
Name
1432 LANDBRUKSHØISKOLEN I AAS
Norwegian bokmål

Alternative name
LANDBRUKSHØGSKOLEN I ÅS
Norwegian bokmål

LANDBRUKSHØYSKOLEN I ÅS
Norwegian bokmål

VOLLEBEKK
Norwegian bokmål

ÅS-N.L.H
Norwegian bokmål

Establishment
01/10/1918 Ås (Kommune) [no], ,

-Time
01/10/1918
-Place reference
Ås (Kommune) [no], ,
--Place
Norwegian bokmål
Termination
30/06/1991

-Time
30/06/1991
Code
1432
Type
Norwegian bokmål

History

LANDBRUKSHØISKOLEN I AAS poståpneri, i Aas herred, Akershus amt, under Kristiania postkontor, med bipostrute til/fra Aas poståpneri, ble underholdt fra 1.10.1918. Sirk. 47, 26.9.1918.

Iht rettskrivningsreformen av 1917 ble navnet heretter skrevet LANDBRUKSHØYSKOLEN I ÅS.

Navnet ble fra 1.3.1939 skrevet LANDBRUKSHØGSKOLEN I ÅS. Sirk. 7, 6.3.1939.

Fra 1.4.1946 endret til VOLLEBEKK. Sirk. 8, 26.3.1946.

Poståpneriet ble fra 1.10.1957 lagt under Ski postkontor. Sirk. 19, 11.7.1957.

Fra 1.1.1972 ble navnet endret til ÅS-N.L.H. Sirk. 52, 23.12.1971.

Fra 1.2.1972 ble poståpneriet lagt under Adm.avd. i Oslo postdistrikt. Sirk. 2, 14.1.1972.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostkontor, Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.4.1974 status av postkontor B, Sirk. 12, 24.4.1974.

Ved ny omorganisering av Oslo postdistrikt ble postkontoret fra 1.1.1989 lagt under Follo postregion (Ski). Sirk. 1, 10.1.1989.

1432 ÅS-N.L.H. postkontor B, i Follo postregion, ble lagt ned fra 1.7.1991. Ny postadresse: 1432 ÅS. (Postnr 1432 blir tatt i bruk for store postkunder ved Ås postkontor.) Sirk. 20, 20.6.1991.

Datostempel av sveitsertypen med lukket stjerne ble tilsendt ved opprettelsen.

(1432)
Poståpnere/styrere/postmestere:
Telegrafistinne frk. Edle Nandrup 1.10.1918.
Frk. Sigrid Marie Elstad 7.12.1918 (f. 1895).
Johanne Berntsen kst. 1.4.1919, fast 1.4.1931 (f. 1901). Under tj.fri i 1 år fra 22.7.1939 med vikarer. Johanne Berntsen var videre syk fra 19.12.1942, med frk. Jelmert som vikar. Johanne Berntsen hadde videre sykeperm fra 1.1.1944 med vikarer, bl.a. poståpner Tora Marie Samuelsen (f. 1899) fra 1.6.1944. Berntsen sluttet 1.11.1948.
Poståpner Tora Marie Samuelsen midlt. 1.11.1948, fast 1.1.1949 (f. 1899). Var syk fra 15.6.1956, deretter tj.fri i 1 år og sluttet 1.3.1959.
Vikarer 15.6.1956.
Poståpnerass. Odd Torolf Holter 1.7.1959 (f. 1914).
Poståpner Ole Konrad Aas 1.10.1964 (f. 1926).
Poståpner Sigurd Erling Skjønberg 1.10.1966 (f. 1910).
Vikarer 1.7.1976.
Eva Lundblad 1.6.1979 (f. 1940).
Postkass. Liss Anne Andresen vikar 1.2.1981, fast 1.7.1982 (f. 1952).

Årlig poståpnerlønn var fra 1.1918 kr 500,- og fra 7.12.1918 kr 900,-.

Norwegian bokmål

Activity
Poststed 01/10/1918 30/06/1991

-Type of activity (text)
Poststed
Norwegian bokmål

-Timespan
01/10/1918 30/06/1991
--Earliest time
01/10/1918
--Latest time
30/06/1991
Replaces
ÅS-N.L.H. - Arkivert
Norwegian bokmål

DigitaltMuseum
021166440447

-Id
021166440447
-System
DigitaltMuseum
Change note

Konvertert fra poststedsregisteret

Norwegian bokmål