Botne kirke (Kirke) [no]

Other languages: Botne kirke (norwegian bokmål)

Norske kirker (Hovedorganisasjonen KA) [no]

Description
Steinkirke fra middelalderen, oppført ca år 1200. [no]
Dataset owner
Hovedorganisasjonen KA [no] owns the information on this page
License
Last changed
12/10/2023 08:38:20
20/04/2024 07:25:50
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/65a2c1f5-4c3e-456e-b041-767df283b888 | RDF/XML | JSON-LD | GeoJSON
Name
Botne kirke
Norwegian bokmål

Description
Steinkirke fra middelalderen, oppført ca år 1200.
Norwegian bokmål

Steinkyrkje frå mellomalderen, bygd ca år 1200.
Norwegian nynorsk

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

Building type
Norwegian bokmål

Swedish

-Earliest time
1200
-Role

Norwegian bokmål

Swedish

-Actor

Norwegian bokmål

Swedish

German

Norwegian nynorsk
Located at
Holmestrand (Kommune) [no], Kirkeveien 19, 3085 [no], Botne sokn (04030404), Nord-Jarlsberg prosti, Tunsberg bispedømme [no]

-Place
Norwegian bokmål

-Specified
Kirkeveien 19, 3085
Norwegian bokmål

-Place (text)
Botne sokn (04030404), Nord-Jarlsberg prosti, Tunsberg bispedømme
Norwegian bokmål
Geodata
59.48114, 10.27727, - WGS 84 (EPSG:4326)

-Reference system

Norwegian bokmål


-Latitude (Northing)
59.48114
-Longitude (Easting)
10.27727
-Precision
5
Events
-Timespan
1200
--Earliest time
1200
-Heading
English

Norwegian bokmål

Swedish

Bygningskode Kirkebyggdatabasen 2004
070200101

-Id
070200101
-System
Bygningskode Kirkebyggdatabasen 2004
Bygningsid Kirkebyggdatabasen 2008
1447

-Id
1447
-System
Bygningsid Kirkebyggdatabasen 2008
Kulturminneid, Riksantikvaren
83935-1

-Id
83935-1
-System
Kulturminneid, Riksantikvaren
Bygningsnummer Matrikkelen
193732658

-Id
193732658
-System
Bygningsnummer Matrikkelen
Gnr Bnr
3802-0/0

-Id
3802-0/0
-System
Gnr Bnr
DigitaltMuseum
0212214269235
-Id
0212214269235
-System
DigitaltMuseum