2093 FEIRING (Poståpneri) [no]

2093 FEIRING (norwegian bokmål)

Poststed (Norge) (Norges Postmuseum) [no]

Dataset owner
Norges Postmuseum (Museum) [no] owns the information on this page
Contact information
Siren Hjertenes (siren.hjertenes@postmuseet.no) [sv]
Last changed
21/10/2015 10:12:43
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/611c66ce-9314-4d2e-9dab-3773d0411339 | RDF/XML | JSON-LD
Name
2093 FEIRING
Norwegian bokmål

Alternative name
FEIRING
Norwegian bokmål

Establishment
19/09/1870 Eidsvoll (Kommune) [no], ,

-Time
19/09/1870
-Place reference
Eidsvoll (Kommune) [no], ,
--Place
Norwegian bokmål
Termination
?

-Time
?
Code
2093
Type
Norwegian bokmål

History

FEIRING poståpneri, i annex til Hurdalen prestegjeld, i Øvre Romerige fogderi, under Christiania postktr., ble opprettet ved Kgl.res. 19.9.1870 med virksomhet fra 15.10.1870, og med ukentlig bipost til/fra Hurdalen i den tid av året da det ikke sendes post med dampskip på Mjøsa. Sirk. 23, 19.10.1870.

Det er notert at poståpneriet i 1884 ble flyttet til Fering meieri, og først fra poststedsfortegnelsen 1889 sees navnet skrevet FERING.

Fra 1.7.1904 igjen endret til FEIRING. Sirk. 24, 1904.

Fra 1.10.1920 ble poståpneriet lagt under Eidsvold postktr. Sirk. 55, 23.9.1920.

Fraa 1.5.1971 lagt under Lillestrøm postomr. Sirk. 22, 29.4.1971.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostktr., Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postktr. C., sirk. 35, 10.12.1976.

Datostempel ble ifølge "Norske filatelistika" tils. først i 1875 av 1-rings type med stenskrift bokstaver.

(2093)
Poståpnere/styrere:
Gårdbruker Anders Eriksen Melby 15.10.1870 (på gården Melby).
Landh. Edvard Halvorsen Brodshaug 11.5.1886 (på gården Borgen).
Frk. Anne Brodshaug 7.11.1912 (f. 1882).
Landp.bud Ole P. Parken 1.5.1938 (f. 1904).
Grethe Parken midlt. 1.6.1946.
Thorbjørn Pedersen 1.11.1947 (f. 1921).
Landpostbud Solveig Pedersen kst. 1.5.1972 (f. 1925).
Res.p.kass. Mona Hoel Finnstun vikar 1.11.1990.
Poststyrervikar Mona Hoel Finnstun fra 1.11.1992.
Postkass. Knut Engen fra 1.7.1993.
Poststyrer Hilde Gjestvang fra 1.10.1994.

De først kjente årlige poståpnerlønninger:

1870 1876 1884 1890 1898 1905 1909 1912 1913 1914 1915
Spd. 12 24
Kr 120 160 200 250 400 450 550 600 800

Fra 1.7.1917 ble det ellers gitt et midlt. dyrtidsstillegg med 50 % av lønnen.

Norwegian bokmål

Activity
Poststed 19/09/1870 ?

-Type of activity (text)
Poststed
Norwegian bokmål

-Timespan
19/09/1870 ?
--Earliest time
19/09/1870
--Latest time
?
DigitaltMuseum
021166440653

-Id
021166440653
-System
DigitaltMuseum
Change note

Konvertert fra poststedsregisteret

Norwegian bokmål