9690 HAVØESUND [no]

9690 HAVØESUND (norwegian bokmål)

Poststed (Norge) (Norges Postmuseum) [no]

Dataset owner
Norges Postmuseum (Museum) [no] owns the information on this page
Contact information
Siren Hjertenes (siren.hjertenes@postmuseet.no) [sv]
Last changed
21/10/2015 10:20:31
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/5f2a7d1f-2fd5-44b1-b459-197c0a7854a7 | RDF/XML | JSON-LD
Name
9690 HAVØESUND
Norwegian bokmål

Alternative name
HAVØESUND
Norwegian bokmål

Code
9690
History

HAVØESUND poståpneri, Hammerfest prestegjeld (fra 1863 i Maasøe prestegjeld), under Hammerfest postkontor og fogderi, sees først i en portotabell fra 1833, men er antakelig eldre.
Opprettelse er ukjent.

I 1838 lå poståpneriet i hovedpostruta mellom Alten og Vardø.

Ved Kgl.res. 18.10.1856 ble det opprettet en bipostrute fra Havøesund til Ingø i Maaø prestegjeld i den tid av året da posten mellom Hammerfest og Vadsø ikke befordres med skip. Sirk. 10, 31.12.1865. Om vinteren ble posten sendt fra Hammerfest om Kvalsund, Repvaag til Havøesund.

Navnet ble fra 1.10.1921 endret til HAVØYSUND. Sirk. 53, 23.9.1921.

Poståpneriet var grunnet krigshandlingene evakuert fra ultimo 1944 og ble gjenåpnet 1945. Sirk. 36, 8.12.1945.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostktr., Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk 1.4.1974 status av postkontor B. Sirk. 12, 24.4.1974.

Fra 1.5.1979 ble status endret til postkontor C. Sirk. 18, 8.5.1979.

Ved omorganisering av postnummersystemet fra 1.3.1999 fikk postboksadressatene under postkontoret 9690 HAVØYSUND tildelt postnr 9691.

Poståpneriet nyttet først 3-rings kassasjonsstempel nr 106 (ca 1855/56) og fikk tilsendt datostempel i 1859 av 1-rings type med stenskrift bokstaver.

(9690)
Poståpnere/postmestere/styrere:
De som først ordnet med posten, er ukjente.
Handelsm. E. Grundt i 1852.
Faktor Carl Bernhard Brandt i 1858.
Faktor Anton Olsen 23.9.1861.
Peder Franck midlt. fra høsten 1862.
Johan O. Wiig 17.5.1866.
Handelsbetj. Baard Jørstad i 1879.
Handelsm. Carl Wiig 23.12.1884.
Handelsm. og ds.eksp. Henrik Rasch 17.1.1898 (f. 1869).
Jens Mikkelsen 1.1.1931 (f. 1906). Han styrte poståpneriet i Stamsund grunnet sykdom fra ca 1945 til 1.4.1946. Fra 8.7.1945 ble posten utlevert ved fru Olsen til Mikkelsen kom tilbake des.1945.
Oddveig Marie Olsen midlt. 1.4. -- 1.10.1957 under Mikkelsens tjeneste ved Porsgrunn V underpostktr.
Poståpner Erling Sofus Sørensen 1.3.1965 (f. 1924).
Poståpner Johan Olsen 1.2.1967 (f. 1913).
Poståpnerass. Rolf Mikkelsen 1.5.1968 (f. 1944).
Odd Roald Ramberg kst. 1.7.1971 (f. 1940).
Postkass. Grete Borch 1.11.1987 (f. 1944).

Den først kjente årlig poståpnerlønn:

1852 1876 1899 1909 1917
Spd. 10 24
Kr 300 450 550

Fra 1.7.1917 ble det gitt et midlt. dyrtidstillegg med 50 % av lønnen.

Norwegian bokmål

DigitaltMuseum
021166443997

-Id
021166443997
-System
DigitaltMuseum
Change note

Konvertert fra poststedsregisteret

Norwegian bokmål