Ogna kyrkje (Kirke) [no]

Other languages: Ogna kyrkje (norwegian bokmål)

Norske kirker (Hovedorganisasjonen KA) [no]

Description
Steinkirke fra middelalderen, oppført ca år 1250. [no]
Dataset owner
Hovedorganisasjonen KA [no] owns the information on this page
License
Last changed
13/06/2024 14:30:21
01/06/2024 07:58:33
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/5eeb6809-04ee-49ed-9bba-890a145a9a65 | RDF/XML | JSON-LD | GeoJSON
Name
Ogna kyrkje
Norwegian bokmål

Description
Steinkirke fra middelalderen, oppført ca år 1250.
Norwegian bokmål

Steinkyrkje frå mellomalderen, oppført ca år 1250.
Norwegian nynorsk

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

History

Ogna kirke er bygd på stein etter den middelalderske steinkirken som brant etter et lynnedslag i 1991. Kirken ble gjenreist etter tegninger av arkitektene Torsvik og Thesen i Sandnes. Korpartiet er nybygd i tillegg til blant annet menighetssal, kjøkken og kontorer. Middelalderkirken ble bygd på midten av 1200-tallet og var en rektangulær steinkirke med skip og kor i samme bredde, og med tykke gråsteinsmurer og hjørner av kleber. Dagens kirke har bevart rester av kirkeskipet med rikt ornamenterte klebersteinsportal mot vest fra middelalderkirken. Av middelalderinventar har kirken en døpefont av kleberstein med åttekantet kum, og et alterbord med steinplate. Kirkens altertavle og prekestol en fra 1627, var malt av Godtfred Hendzchel, og ble totalskadd i brannen i 1991. Under ledelse av Arkeologisk museum i Stavanger, ble det laget kopier av tavlen og prekestolen som står i kirken i dag. Glassmaleriet øverst i korveggen mot øst er laget av Harald Stokkeland til innvielsen av kirken i 1995.

Kilder: Ogna kirke 1250-1950, Egersund 1950 Nygård, G. (2001) Ogna Kyrkje, Bryne

Norwegian bokmål

Building type
Norwegian bokmål

Swedish

-Earliest time
1250
-Earliest period
Construction element
-Type
Norwegian bokmål

-Specification
L
Norwegian bokmål
-Type
Norwegian bokmål

-Value
Norwegian bokmål

-Specification
MUR
Norwegian bokmål
-Role

Norwegian bokmål

Swedish

-Actor

Norwegian bokmål

Swedish

German

Norwegian nynorsk
Located at
Hå (Kommune) [no], Ognavegen 7, 4364 [no], Ogna sokn (06030702), Jæren prosti, Stavanger bispedømme [no]

-Place
Norwegian bokmål

-Specified
Ognavegen 7, 4364
Norwegian bokmål

-Place (text)
Ogna sokn (06030702), Jæren prosti, Stavanger bispedømme
Norwegian bokmål
Ogne (Gard) [no], 1119-95/422 [no],

-Place
Norwegian bokmål

-Specified
1119-95/422
Norwegian bokmål
Geodata
58.516458, 5.80837, - WGS 84 (EPSG:4326)

-Reference system

Norwegian bokmål


-Latitude (Northing)
58.516458
-Longitude (Easting)
5.80837
-Precision
5
Events
-Timespan
1250
--Earliest time
1250
-Timespan
1250
--Earliest time
1250
-Timespan
1993
--Earliest time
1993
Topic
Norwegian bokmål

Norwegian nynorsk

-Heading
English

Norwegian bokmål

Swedish

Bygningskode Kirkebyggdatabasen 2004
111900401

-Id
111900401
-System
Bygningskode Kirkebyggdatabasen 2004
Bygningsid Kirkebyggdatabasen 2008
2515

-Id
2515
-System
Bygningsid Kirkebyggdatabasen 2008
Kulturminneid, Riksantikvaren
85200-1

-Id
85200-1
-System
Kulturminneid, Riksantikvaren
Bygningsnummer Matrikkelen
171554349

-Id
171554349
-System
Bygningsnummer Matrikkelen
Gnr Bnr
1119-95/422

-Id
1119-95/422
-System
Gnr Bnr
DigitaltMuseum
0212214271875
-Id
0212214271875
-System
DigitaltMuseum