DEODAR (1911 SDUW) [sv]

Other languages: DEODAR (swedish)

Fartyg (Statens maritima och transporthistoriska museer) [sv]

Dataset owner
Contact information
registrator@smtm.se [sv]
dataskyddsombud@smtm.se [sv]
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page
Last changed
03/12/2015 14:09:06
08/06/2024 01:35:33
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/5eb8066b-5d08-4332-a7d5-6cfbd82ff921 | RDF/XML | JSON-LD
Name
DEODAR
Swedish

Technical description
Byggnadssätt: Engelsk kutter
Skrovmaterial: Ek
Tidigare riggtyp: Ketch
Nuvarande riggtyp: Ketch
Tidigare maskintyp: 1940 35 Hkr Avance
Nuvarande maskintyp: TMD 96 185 Hkr
Förbyggnader rep: Hjälpmaskin och lastluckor c.a 1940.
Ursprunglig funktion: Fiskefartyg
Nuvarande funktion: Traditionsfartyg
Ursprunglig typ: Segelfartyg
Yrkesfart fr o m år: 1937
Yrkesfart t o m år: 1959
Swedish

Home port
Stockholm (Kommun) [sv], , , 2004 2014
Dateringen avser senast kända/införda uppgift. Uppgiften kan ha ändrats.

-Place reference
--Place
-Timespan
2004 2014

--Earliest time
2004
--Latest time
2014
-Dating comment
Dateringen avser senast kända/införda uppgift. Uppgiften kan ha ändrats.
Swedish
Identification
-Identifier
-Number
8180
Signal letters
SDUW
Type of vessel
Other vessel type
English

Norwegian bokmål

Swedish

English

Norwegian bokmål

Swedish

Code
SDUW
History

Deodar är byggd som engelsk sailing trawler med ketchrigg. Hon var först registrerad i Brixham men såldes 1919 till Lowestoft och användes till seglande trålfiske på Nordsjön. År 1937 såldes fartyget till Grundsund i Sverige. Då var hon ett av de sista segelfartygen i vårt land som inte hade hjälpmaskin. Den första maskinen sattes in så sent som 1939. Hon är en god representant för de hundratals engelska kuttrar som köptes till Sverige.

Idag finns endast ett fåtal av dessa bevarade i vårt land. 1942 byggdes Deodar om för fraktfart och döptes till Rigmor med hemmahamn i Hamburgsund. Därefter gick hon i fraktfart fram till 1958. Efter ett antal ägarbyten under 1960-talet såldes fartyget 1972 till nuvarande ägaren som sedan dess har genomfört omfattande arbeten ombord. Deodar är idag (2014) till sin exteriör mycket lik det utseende hon hade som seglande trålare.

Deodar är k-märkt av Statens maritima museer.

Swedish

Measurement
-Measurement type
Norwegian bokmål

Swedish

Norwegian nynorsk

-Value
24
-Unit
Norwegian bokmål

Swedish

Norwegian nynorsk

-Specification
över allt
Swedish
-Measurement type
Norwegian bokmål

Swedish

Norwegian nynorsk

-Value
5,8
-Unit
Norwegian bokmål

Swedish

Norwegian nynorsk

-Specification
över allt
Swedish
-Measurement type
Norwegian bokmål

Swedish

-Value
2,7
-Unit
Norwegian bokmål

Swedish

Norwegian nynorsk
-Measurement type
Norwegian bokmål

Swedish

-Value
53
-Unit
Norwegian bokmål

Swedish
Launched
1911 United Kingdom (Country), Brixham [sv], ,

-Time
1911
-Place reference
United Kingdom (Country), Brixham [sv], ,
--Specified
Brixham
Swedish
Reference
Segelfartygen lever sid 56 f.f.
Swedish

Skeppsregistret vid SMM
95

-Id
95
-System
Skeppsregistret vid SMM
DigitaltMuseum
021176010049
-Id
021176010049
-System
DigitaltMuseum