Stord (Kommune) [no]

Other languages: Stord (norwegian bokmål)

Kommune [no]

Published
Status
Help

URI
http://kulturnav.org/5d7cabd3-721b-45a5-8d8a-d9a5981590a4 | RDF/XML | JSON-LD | GeoJSON
Name
Stord
Norwegian bokmål

Code
4614
Place type

Norwegian bokmål

Swedish

Coordinates
59.78092, 5.4998, - WGS 84 (EPSG:4326)

-Reference system

Norwegian bokmål


-Latitude (Northing)
59.78092
-Longitude (Easting)
5.4998
Is Part Of
Was part of at time
-Was part of at time
Norwegian bokmål

-Timespan
31/12/2019
--Latest time
31/12/2019
Kommunenummer 2019
1221

-Id
1221
-System
Kommunenummer 2019
Editorial note
Kommunenummer endret fra 1221 til 4614 og endring av fylke i kommune- og regionsendringer 2020.
Norwegian bokmål