3480 FILTVEDT (Poståpneri) [no]

3480 FILTVEDT (norwegian bokmål)

Poststed (Norge) (Norges Postmuseum) [no]

Dataset owner
Norges Postmuseum (Museum) [no] owns the information on this page
Contact information
Siren Hjertenes (siren.hjertenes@postmuseet.no) [sv]
Last changed
10/10/2016 08:04:10
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/5b55753b-99ad-4bef-afed-3086a9605582 | RDF/XML | JSON-LD
Name
3480 FILTVEDT
Norwegian bokmål

Alternative name
FILTVEDT
Norwegian bokmål

Establishment
-Time
11/12/1875
-Place reference
--Place
Norwegian bokmål
Termination
?

-Time
?
Code
3480
Type
Norwegian bokmål

History

FILTVEDT poståpneri, i Filtvedtstrand, Hurum prestegjeld, Buskerud fogderi, under Drammen postktr., ble opprettet ved Kgl.res. 11.12.1875 med virksomhet fra 1.1.1876, og med ukentlig bipostrute til Hvidtsten poståpneri. Sirk. 29, 22.12.1875.

Poståpneriet ble fra 1.10.1905 lagt under Kristiania postktr. Navnet ble samtidig skrevet FILTVET. Sirk. 44, 21.9.1905.

Fra 1.7.1920 ble poståpneriet lagt under Drøbak postktr. Sirk. 31, 19.6.1920.

Fra 1.4.1924 igjen under Kristiania postktr. Sirk. 8, 31.3.1924.

Fra 1.4.1934 lagt under Drammen postktr. Sirk. 7, 12.3.1934.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostktr., Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postktr. C., Sirk. 35, 10.12.1976.

Ifølge "Norske filatelistika" ble datostempel av 2-rings vanlig type tilsendt først i 1886.

(3480)
Poståpnere/styrere:
Christian Andersen Eik 1.1.1876.
Landh. Johan Julius Berg 1.10.1882.
Landh. Thorvald Carenius Paulsen 1.3.1894.
Josefine Hansen 1.7.1902 (f.1870).
Overtatt av Telegrafvesenet 1.10. 1931 v/Alf Johan Berg. samdriften opphørte 1.4.1946.
Alf Johan Berg midlt.1.4.1946, fast 1.7.1946 (f.1896).
Ragnhild Berg kst. 1.2.1967.
Ktr.ass. i Postgiro Turid Mørch kst. 1.11.1968 (f.1939).
Poststyrervikar Anne Hørven Lesteberg vikar 1.12.1980, fast 1.7.1981 (f.1951).
Poststyrervikar Randi Nilsen vikar 1.9.1983 (f.1954).

De først kjente årlige poståpnerlønninger:

1876 1899 1909 1912 1913 1914 1917
Spd. 12
Kr 400 450 550 650 700 800

Fra 1.7.1917 ble det ellers gitt et midlt. dyrtidstillegg med 50 % av lønnen.

Norwegian bokmål

Activity
Poststed 11/12/1875 ?

-Type of activity
Poststed
Norwegian bokmål

-Timespan
11/12/1875 ?
--Earliest time
11/12/1875
--Latest time
?
Related to
FILTVET [no] Henvisning

-Other actor
Norwegian bokmål

-Specification
Henvisning
Norwegian bokmål
DigitaltMuseum
021166441148

-Id
021166441148
-System
DigitaltMuseum
Change note

Konvertert fra poststedsregisteret

Norwegian bokmål