Saemien Sijte [no]

Saemien Sijte (norwegian bokmål)

Fotograffirmaer (Norge) (Preus museum) [no]

Dataset owner
Preus museum (Museum) [no] owns the information on this page
Last changed
20/04/2015 10:38:18
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/5b501823-5941-47e7-bf01-0eefd274cd03 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Saemien Sijte
Norwegian bokmål

History

Stiftelsen Saemien Sijte er et sørsamisk museum og kultursenter beliggende i Snåsa. Organisasjonen Saemien Sijte ble etablert som en kulturforening den 29.2.1964, og hadde i startfasen som hovedmål å realisere planen om et samisk kulturhus med en samling av bruksting, samiske bygninger/husvær, duedtie og andre ting av kulturell og historisk interesse som kunne gi et bilde av sørsamisk liv og historie. Ved siden av den museale virksomheten skal Saemien Sijte også arbeide med kulturspørsmål som er fremtidsrettet og som har som hovedmål å styrke den sørsamiske identiteten, språk og fellesskapsfølelsen.

Som museum skal Saemien Sijte drive med dokumentasjon, bevaring, forskning og formidling.

(Kilde: Sørsamisk museums nettsider / eldre fotoregister 1992-2004)

Norwegian bokmål

Web reference
Norwegian bokmål

-Text
Fotografregisteret
Norwegian bokmål
FR
4743

-Id
4743
-System
FR
DigitaltMuseum
021166004631

-Id
021166004631
-System
DigitaltMuseum
Change note

Konvertert fra Fotografregisteret 2015.04.20

Norwegian bokmål