1443 OSCARSBORG (Feltpoståpneri) [no]

1443 OSCARSBORG (norwegian bokmål)

Poststed (Norge) (Norges Postmuseum) [no]

Dataset owner
Norges Postmuseum (Museum) [no] owns the information on this page
Contact information
Siren Hjertenes (siren.hjertenes@postmuseet.no) [sv]
Last changed
03/11/2015 13:52:17
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/59e87445-039d-4a00-89cb-dfcb8a13fc37 | RDF/XML | JSON-LD
Name
1443 OSCARSBORG
Norwegian bokmål

Alternative name
OSCARSBORG
Norwegian bokmål

Establishment
20/09/1945 Frogn (Kommune) [no], ,

-Time
20/09/1945
-Place reference
Frogn (Kommune) [no], ,
--Place
Norwegian bokmål
Termination
?

-Time
?
Code
1443
Type
Norwegian bokmål

History

OSCARSBORG feltpoståpneri, i Frogn herred, Akershus fylke, under Drøbak postkontor, ble gjenopprettet fra 20.9.1945. Posten til/fra stedet ble sendt over Drøbak. Sirk. 26, 29.9.1945.

Feltpoståpneriet ble senere omgjort til fast poståpneri.

Ble fra 1.7.1971 lagt under Adm.avd. i Oslo postdistrikt. Sirk. 31, 28.6.1971.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet antakelig fra 1.11.1973 omgjort til underpostkontor, Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postkontor C, Sirk. 35, 10.12.1976.

Ved omorganisering innen Oslo postdistrikt ble postkontoret fra 1.1.1989 lagt under Follo postregion (Ski). Sirk. 1, 10.1.1989.

(1443)
Feltpostmestere/feltpoståpnere/poståpnere/styrere:
Fru Åse Godø 20.9.1945--21.12.1945 (f. 1919).
Løytnant Johannes Devold 1.1.1946.
Løytnant Bj. Gulbrandsen 15.8.1949.
Aslaug Gulbrandsen 1.12.1951.
Fenrik Rydning midlertidig fra 16.12.1952.
Løytnant Ulvmoen midlertidig fra 16.2.1953, fast 1.4.1953.
Fenrik Knut Larsen fra 1.7.1954.
Fenrik Kjell Weimand (?) (?) (?)
Fenrik Bjarne Gjertsen notert poståpner fra 20.10.1959.
Per Jonassen 1.9.1962 (f. 1923, død 10.3.1978),
Vikarer fra 10.3.1978.
Solveig Jonassen 1.12.1981 (f. 1930).
(?) (?) (?)

Norwegian bokmål

Activity
Poststed 20/09/1945 ?

-Type of activity (text)
Poststed
Norwegian bokmål

-Timespan
20/09/1945 ?
--Earliest time
20/09/1945
--Latest time
?
DigitaltMuseum
021166440450

-Id
021166440450
-System
DigitaltMuseum
Change note

Konvertert fra poststedsregisteret

Norwegian bokmål