7777 NORD-STATLAND (Poståpneri) [no]

7777 NORD-STATLAND (norwegian bokmål)

Poststed (Norge) (Norges Postmuseum) [no]

Dataset owner
Norges Postmuseum (Museum) [no] owns the information on this page
Contact information
Siren Hjertenes (siren.hjertenes@postmuseet.no) [sv]
Last changed
17/04/2020 12:35:48
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/59807fa0-90ff-4f0c-9b13-9d698c3e1046 | RDF/XML | JSON-LD
Name
7777 NORD-STATLAND
Norwegian bokmål

Alternative name
NORD-STATLAND
Norwegian bokmål

Establishment
-Time
16/07/1884
--Place
Norwegian bokmål
Termination
30/09/1997

-Time
30/09/1997
Code
7777
Type
Norwegian bokmål

History

NORD-STATLAND poståpneri, i Fosnæs herred, Namdalen fogderi, under Namsos postkontor, ble opprettet ved Kgl.res. av den 22.12.1883 og 16.7.1884, med virksomhet fra 1.10.1884. Sirk. 15, 15.9.1884.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostkontor, Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postkontor C, Sirk. 35, 10.12.1976.

Postkontoret 7830 NORD-STATLAND, under Namsos postkontor, ble lagt ned fra 1.10.1997. Ingen endring i postadressen etter nedleggelsen. Sirk. 24, 11.9.1997.

Ved omorganisering av postnummersystemet fikk NORD-STATLAND nytt postnr 7777.

Datostempel av 2-rings vanlig type med åpen stjerne ble tilsendt ved opprettelsen.

(7830 / 7777)
Poståpnere/styrere:
Handelsm. Justin Jørgensen Elias Ekker 1.10.1884 (f. 1851).
Disp. Daniel Ekker 1.4.1922 (f. 1889).
Ds.eksp. Erna Ekker Tveten midlertidig fra 1.9.1959, kst. 1.4.1960 (f. 1920).
Posteksp. Elin Tveten Engan 1.5.1986 (f. 1957).

Årlig poståpnerlønn var i 1884 kr 100,-, i 1899 kr 240,-, i 1905 kr 350,-, i 1908 kr 450,- og fra 1917 kr 650,-.
Fra 1.7.1917 ble det gitt et midlt. dyrtidstillegg med 50 % av lønnen.

Norwegian bokmål

Activity
Poststed 16/07/1884 30/09/1997

-Type of activity (text)
Poststed
Norwegian bokmål

-Timespan
16/07/1884 30/09/1997
--Earliest time
16/07/1884
--Latest time
30/09/1997
DigitaltMuseum
021166443130

-Id
021166443130
-System
DigitaltMuseum
Change note

Konvertert fra poststedsregisteret

Norwegian bokmål