Arbeid og fritid (461) [no]

Arbeid og fritid (norwegian bokmål), Arbete och fritid (swedish)

Outline of Cultural Materials

Description
...forestillinger om arbeidets verdi; oppfatninger om behagelig og ubehagelig arbeid; fordeling av arbeid og fritid; motiver for å arbeide (f.eks. yrkesstolthet, prestisje, materielle belønninger, tvang); tids- og ergonomistudier; arbeidsinnsatsens intensitet; gjøre arbeidet lettere (f.eks. med narkotika, rytme, musikk); arbeidstempo (f.eks. jevnt, ujevnt); produksjonsstandard og produksjonsnormer; dovenskap og skofting; hvileperioder; sluntre unna arbeidet og dagdriveri; etc. Se også: Årssyk... ...forestillinger om arbeidets verdi; oppfatninger om behagelig og ubehagelig arbeid; fordeling av arbeid og fritid; motiver for å arbeide (f.eks. yrkesstolthet, prestisje, materielle belønninger, tvang); tids- og ergonomistudier; arbeidsinnsatsens intensitet; gjøre arbeidet lettere (f.eks. med narkotika, rytme, musikk); arbeidstempo (f.eks. jevnt, ujevnt); produksjonsstandard og produksjonsnormer; dovenskap og skofting; hvileperioder; sluntre unna arbeidet og dagdriveri; etc. Se også: Årssyklus i næringsaktiviteter 221. Arbeidsløshet 464. Fritidsaktiviteter 517. Ferier 527. Slaveri 567. Forstyrrelse av lov og orden 689. [no]
Broader concept
Last changed
16/08/2021 11:02:22
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/586b99cc-0925-4153-b82b-fde40587c651 | RDF/XML | JSON-LD
Label
Arbeid og fritid
Norwegian bokmål

Arbete och fritid
Swedish

Description
...forestillinger om arbeidets verdi; oppfatninger om behagelig og ubehagelig arbeid; fordeling av arbeid og fritid; motiver for å arbeide (f.eks. yrkesstolthet, prestisje, materielle belønninger, tvang); tids- og ergonomistudier; arbeidsinnsatsens intensitet; gjøre arbeidet lettere (f.eks. med narkotika, rytme, musikk); arbeidstempo (f.eks. jevnt, ujevnt); produksjonsstandard og produksjonsnormer; dovenskap og skofting; hvileperioder; sluntre unna arbeidet og dagdriveri; etc. Se også: Årssyklus i næringsaktiviteter 221. Arbeidsløshet 464. Fritidsaktiviteter 517. Ferier 527. Slaveri 567. Forstyrrelse av lov og orden 689.
Norwegian bokmål

Föreställningar om arbetets värde; Åsikter om trevligt och otrevligt arbete; Fördelning av arbete och fritid; Motiv för att arbeta (ex. stolthet över yrkesskicklighet, prestige, materiell belöning, tvång); Tids- och ergonomistudier; Arbetsinsatsens intensitet; Arbetets underlättande (ex. genom droger, rytm, musik); Arbetstempo (ex. jämnt, ojämnt); Produktionsstandard och produktionsnormer; Lättja och maskning; Raster och semester; Slöhet och dagdriveri;
Swedish

Code
461
Category
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian