Wiig, Margarethe (1903 - 2002) [no]

Wiig, Margarethe (norwegian bokmål)

Fotografregisteret (Norge) (Preus museum) [no]

Life role
Dataset owner
Preus museum (Museum) [no] owns the information on this page
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
24/01/2017 13:01:56
03/12/2022 01:49:46
Published
Status
Help

URI
http://kulturnav.org/573f3cb7-9de2-4816-8355-27f9e72a6d8a | RDF/XML | JSON-LD
Name
Wiig, Margarethe
Norwegian bokmål

First name
Margarethe
Norwegian bokmål

Last name
Wiig
Norwegian bokmål

lokalhistoriewiki.no

Birth
1903

-Time
1903
Death
2002

-Time
2002
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

Finnish

Spanish


Norwegian nynorsk
Gender
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

German

Nationality

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian
Norwegian nynorsk

Biography

Gift med biskop Alf Wiig. Hun utarbeidet en samisk ABC og var initiativtaker til opprettelsen av Trastad gård, en institusjon for psykisk utviklingshemmede som ble grunnlagt mot slutten av 1940-årene

Virkested:
1924-1960: Finnmark

Norwegian bokmål

Reference
Kilder:
Norske fotosamlinger, 1989
Skjema De Samiske Samlinger 21.11 1997
Upublisert materiale i Preus museum (2012)
Norwegian bokmål

Web reference
Norwegian bokmål

-Text
Fotografregisteret
Norwegian bokmål
FR
3036

-Id
3036
-System
FR
DigitaltMuseum
021036009312

-Id
021036009312
-System
DigitaltMuseum
Change note

Konvertert fra Fotografregisteret 2015.04.20

Norwegian bokmål