Arnesen, Jenny (1868 - 1958) [no]

Other languages: Arnesen, Jenny (norwegian bokmål)

Fotografregisteret (Norge) (Preus museum) [no]

Life role
Dataset owner
Preus museum (Museum) [no] owns the information on this page
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
19/03/2024 21:05:38
25/05/2024 02:08:18
Published
Status
Help

URI
http://kulturnav.org/4fc83594-37f5-4cf0-ad43-b682983a25b7 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Arnesen, Jenny
Norwegian bokmål

First name
Jenny
Norwegian bokmål

Last name
Arnesen
Norwegian bokmål

lokalhistoriewiki.no

Birth
1868

-Time
1868
Death
1958

-Time
1958
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

Finnish

Spanish

Lithuanian

Dutch

Norwegian nynorsk
Gender
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

German

Nationality

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian
Norwegian nynorsk

Biography

Født 29.05.1868 i Halden (Fredrikshald), død 21.06.1958 i Oslo. Drev fotografforretning under navnene "Fotograf Jenny Arnesen & Co." og "Frøknene Arnesen & Young" fra 1900, da hun overtok "Bay & Eckhoff"s atelier på Nymoen i april. I januar 1903 flyttet hun til Klokkerbakken. Firmaet ble overtatt av Marie Larsen i 1916, og Jenny Arnesen ble ansatt som fotograf på Norsk Folkemuseum på Bygdøy 01.11.1917. Hun gikk av med pensjon 30.04.1936.

Virkested:
1900-1903: Kongsberg, Nymoen
1903-1916: Kongsberg, Klokkerbakken
1917-1936: Oslo, Norsk Folkemuseum

Norwegian bokmål

Related agent
-Other actor
Norwegian bokmål
-Other actor
Norwegian bokmål
Reference
Kilder:
Bonge, Susanne: Eldre norske fotografer. 1980
Norske fotosamlinger, 1989
Laagendalsposten 22.09.1989 og 15.10.1991
Upublisert materiale i Preus museum (2012), (2013), (2014)
Norwegian bokmål

Web reference
Norwegian bokmål

-Text
Fotografregisteret
Norwegian bokmål
FR
111

-Id
111
-System
FR
DigitaltMuseum
021036004917

-Id
021036004917
-System
DigitaltMuseum
Change note

Konvertert fra Fotografregisteret 2015.04.20

Norwegian bokmål