Föreningen Mälsåkers Framtid (Förening) [sv]

Other languages: Föreningen Mälsåkers Framtid (swedish)

Hembygdsförbund och -föreningar (Sveriges Hembygdsförbund) [sv]

Dataset owner
Sveriges Hembygdsförbund (SHF) [sv] owns the information on this page
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
19/03/2024 20:40:37
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/4dee514b-ac41-4597-92f5-552653c894f1 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Föreningen Mälsåkers Framtid
Swedish

Type
English

Norwegian bokmål

Swedish

Place reference
DigitaltMuseum
021166438712
-Id
021166438712
-System
DigitaltMuseum