1832 DALEFJERDINGEN (Poståpneri) [no]

1832 DALEFJERDINGEN (norwegian bokmål)

Poststed (Norge) (Norges Postmuseum) [no]

Dataset owner
Norges Postmuseum (Museum) [no] owns the information on this page
Contact information
Siren Hjertenes (siren.hjertenes@postmuseet.no) [sv]
Last changed
21/10/2015 10:12:30
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/4c47e2fb-8dd3-4814-bac6-8f37f5331c82 | RDF/XML | JSON-LD
Name
1832 DALEFJERDINGEN
Norwegian bokmål

Alternative name
DALEFJERDINGEN
Norwegian bokmål

Establishment
01/07/1907 Enebakk (Kommune) [no], ,

-Time
01/07/1907
-Place reference
Enebakk (Kommune) [no], ,
--Place
Norwegian bokmål
Termination
31/12/1990

-Time
31/12/1990
Code
1832
Type
Norwegian bokmål

History

DALEFJERDINGEN poståpneri, på Heier, i Enebak herred, Akershus amt, under Kristiania postktr., i bipostruten Tomter--Flateby, ble underholdt fra 1.7.1907. Sirk. 36, 1.7.1907.

Poståpneriet ble fra 1.10.1956 lagt under Askim postktr. Sirk. 14, 20.6.1956.

Fra 1.5.1971 under Lillestrøm postomr. Sirk. 22, 29.4.1971.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostktr., Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postktr. C, Sirk. 35, 10.12.1976.

Postnr 1832 tatt i bruk fra 18.3.1968, og ble 1.6.1980 endret til nr 1913. Sirk. 18, 19.5.1980.

Fra 1.1.1990 ble postkontoret lagt under Ski postområde. Sirk. 39, 7.12.1989.

Postkontoret 1913 DALEFJERDINGEN i Follo postomr. ble lagt ned fra 1.1.1991. Ny postadresse: 1912 ENEBAKK. Sirk 34, 30.11.1990.

Datostempel av sveitsertypen med lukket stjerne ble tilsendt ved oppr.

(1832 / 1913)
Poståpnere/styrere:
Meieribest. Johan Andersen 1.7.1907.
Ole Andersen 15.6.1915 (f. 1872).
O. J. Kigen 1.11.1922.
Handelsbest. Alfred Holmen kst. 1.7.1927 (f. 1898). Hadde tj.fri i 6 mnd. fra 1.10.1954 med Eivind Mellum som vikar.
Mellum midlt. 1.2.1960, kst, 1.6.1960 (f. 1899).
Poststyrervikar Amanda Beate Kroghstad 1.9.1976 (f. 1935).
Ingrid Brevik vikar 1.9.1985.

Poståpneren var ulønnet av Pv. til 1910, da årlig lønn ble satt til kr 200,-, fra 1913 kr 250,-, fra 1914 kr 300,- og fra 1917 kr 400,-.
Fra 1.7.1917 ble det gitt et midtl. dyrtidstillegg med 50 % av lønnen.

Norwegian bokmål

Activity
Poststed 01/07/1907 31/12/1990

-Type of activity (text)
Poststed
Norwegian bokmål

-Timespan
01/07/1907 31/12/1990
--Earliest time
01/07/1907
--Latest time
31/12/1990
DigitaltMuseum
021166440554

-Id
021166440554
-System
DigitaltMuseum
Change note

Konvertert fra poststedsregisteret

Norwegian bokmål