Norrköpingsklass (Spica II) [sv]

Other languages: Norrköpingsklass (Spica II) (swedish)

Svenska marinens klasser för örlogsfartyg (Statens maritima och transporthistoriska museer) [sv]

Description
Klass inom svenska marinen bestående av tolv torpedbåtar sjösatta 1972-1976. [sv]
Dataset owner
Contact information
registrator@smtm.se [sv]
dataskyddsombud@smtm.se [sv]
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page
Last changed
18/01/2016 12:59:54
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/4a2fba5b-3d7a-432f-8448-7f78feaf4425 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Norrköpingsklass (Spica II)
Swedish

Description
Klass inom svenska marinen bestående av tolv torpedbåtar sjösatta 1972-1976.
Swedish

Type of vessel
English

Norwegian bokmål

Swedish

Other vessel type
English

Norwegian bokmål

Swedish

Measurement
-Measurement type
Norwegian bokmål

Swedish

Norwegian nynorsk

-Value
43,6
-Unit
Norwegian bokmål

Swedish

Norwegian nynorsk
-Measurement type
Norwegian bokmål

Swedish

Norwegian nynorsk

-Value
7,1
-Unit
Norwegian bokmål

Swedish

Norwegian nynorsk
-Measurement type
Norwegian bokmål

Swedish

-Value
2,4
-Unit
Norwegian bokmål

Swedish

Norwegian nynorsk
-Text
Hofsten, Gustaf von & Waernberg, Jan (2003). Örlogsfartyg: svenska maskindrivna fartyg under tretungad flagg. Stockholm: Svenskt militärhistoriskt bibl. i samarbete med Marinlitteratur
Swedish