T 1 Heinkel HD 16 [sv]

T 1 Heinkel HD 16 (swedish)

Militära flygplansbeteckningar (Flygvapenmuseum) [sv]

Description
T 1 var ett tresitsigt, enmotorigt biplan avsett för torpedfällning mot sjömål. Det kom dock aldrig att vara ett torpedflygplan i egentlig mening utan användes huvudsakligen för försök med torpedfällning. Flygplanskroppen hade en stomme av stålrör där framdelen var klädd med aluminiumplåtar och bakdelen var klädd med duk. Vingarna bestod av en dukklädd träkonstruktion och landningsställen kunde förses med hjul eller flottörer. [sv]
Dataset owner
Flygvapenmuseum (Museum) [sv] owns the information on this page
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page
Last changed
11/03/2020 18:57:57
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/49ba5eef-5e34-41ef-ae1b-27a74fed2deb | RDF/XML | JSON-LD
Name
T 1 Heinkel HD 16
Swedish

Description
T 1 var ett tresitsigt, enmotorigt biplan avsett för torpedfällning mot sjömål. Det kom dock aldrig att vara ett torpedflygplan i egentlig mening utan användes huvudsakligen för försök med torpedfällning. Flygplanskroppen hade en stomme av stålrör där framdelen var klädd med aluminiumplåtar och bakdelen var klädd med duk. Vingarna bestod av en dukklädd träkonstruktion och landningsställen kunde förses med hjul eller flottörer.
Swedish

Type
Function
Swedish

Type code
T 1
Service period
1928 1939

-Timespan
1928 1939
--Earliest time
1928
--Latest time
1939
Reference
Svenska Vingar 1 (2005) s 156
Swedish