Groschinsky, Clas (1885 - 1966) [sv]

Groschinsky, Clas (swedish)

Personer med anknytning till Världskulturmuseerna (Statens museer för världskultur) [sv]

Description
Direktör, grosshandlare, Stockholm. Skänkt samling från Tunisien, inv. 40.08. Samling från Marocko, inv. 42.13, inlöst delvis, med bidrag från Groschinskys donationsfond. [sv]
Dataset owner
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
21/01/2018 11:39:39
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/49674bff-dccc-43ea-ac94-50b27da565ac | RDF/XML | JSON-LD
Name
Groschinsky, Clas
Swedish

First name
Clas
Swedish

Last name
Groschinsky
Swedish

Title
grosshandlare

-Title
grosshandlare
Swedish
Description
Direktör, grosshandlare, Stockholm. Skänkt samling från Tunisien, inv. 40.08. Samling från Marocko, inv. 42.13, inlöst delvis, med bidrag från Groschinskys donationsfond.
Swedish

Birth
1885

-Time
1885
Death
1966

-Time
1966
Biography

Direktör, grosshandlare, Stockholm. Skänkt samling från Tunisien, inv. 40.08. Samling från Marocko, inv. 42.13, inlöst delvis, med bidrag från Groschinskys donationsfond.

Swedish

Carlotta-SMVK
1115846

-Id
1115846
-System
Carlotta-SMVK
DigitaltMuseum
021037461315
-Id
021037461315
-System
DigitaltMuseum