5022 BERGEN-YTRE SANDVIKEN (Underpostkontor II) [no]

5022 BERGEN-YTRE SANDVIKEN (norwegian bokmål)

Poststed (Norge) (Norges Postmuseum) [no]

Dataset owner
Norges Postmuseum (Museum) [no] owns the information on this page
Contact information
Siren Hjertenes (siren.hjertenes@postmuseet.no) [sv]
Last changed
21/10/2015 10:15:09
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/484b5481-07c2-4dbf-9ad8-62aeee9e046f | RDF/XML | JSON-LD
Name
5022 BERGEN-YTRE SANDVIKEN
Norwegian bokmål

Alternative name
BERGEN-YTRE SANDVIKEN
Norwegian bokmål

Establishment
-Time
15.04.1935
-Place reference
--Place
Norwegian bokmål
Termination
?

-Time
?
Code
5022
Type
Norwegian bokmål

History

BERGEN-YTRE SANDVIKEN underpostkontor II, i Helleveien, i Bergen komm., Hordaland fylke, under Bergen postkontor, ble opprettet den 15.4.1935. Sirk. 12, 17.4.1935.Ved etablering av nye poststedsgrupper ble underpostkontoret II omgjort til underpostkontor fra 1.11.1973, Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk status av postkontor B med endret navn til YTRE SANDVIKEN fra 1.11.1974. Sirk. 30, 9.9.1974 og Sirk. 41, 18.11.1974.Ved omorganiseringen av postnummersystemet fra 1.3.1999 fikk postboksadressatene under 5022 YTRE SANDVIKEN endret postnr og navn til: 5815 BERGEN.Datostempel av sveitsertypen ble antakelig levert ved opprettelsen.(5022)

Styrere/postmestere

Ole Ekeland 15.4.1935 (f. 1908).

Peggy Laurentsia Tveit 1.11.1970 (f.1920).

Posteksp. D Olaug Sørum vikar fra 1.12.1979.

Postkass. Helene Tyvoll vikar fra 1.11.1986 (f. 1929).

Poststyrer Helene Tyvoll 1.9.1994 (f. 1929).

Poststyrer Svein-Harald Holmgren 1.3.1997.

Norwegian bokmål

Activity
Poststed 15.04.1935 ?

-Type of activity
Poststed
Norwegian bokmål

-Timespan
15.04.1935 ?
--Earliest time
15.04.1935
--Latest time
?
DigitaltMuseum
021166441808

-Id
021166441808
-System
DigitaltMuseum
Change note

Konvertert fra poststedsregisteret

Norwegian bokmål