Kierkegaard, Niels Christian (1817 - 1869) [sv]

Kierkegaard, Niels Christian (swedish)

Personer verksamma inom fartygs- och båtbyggeri (Statens maritima och transporthistoriska museer) [sv]

Life role
Dataset owner
Contact information
registrator@smtm.se [sv]
dataskyddsombud@smtm.se [sv]
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
06/03/2015 08:17:33
03/06/2023 04:33:47
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/48263699-50d3-4f8c-b0a5-27cce226c9d0 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Kierkegaard, Niels Christian
Swedish

First name
Niels
Swedish

Middle name
Christian
Swedish

Last name
Kierkegaard
Swedish

Title
Skeppsbyggmästare

-Title
Skeppsbyggmästare
Swedish
Birth
06/01/1817 Denmark (Country), ,

-Time
06/01/1817
-Place reference
Denmark (Country), ,
--Place

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian
Norwegian nynorsk
Death
17/12/1869 Göteborg (Kommun) [sv], ,

-Time
17/12/1869
-Place reference
Göteborg (Kommun) [sv], ,
--Place
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

Finnish
Biography

N. C. Kierkegaard föddes i Danmark, men levde större delen av sitt liv i Sverige. Han var skeppsbyggmästare på Gamla varvet i Göteborg och författade "Praktisk skeppsbyggnadskonst". som bland annat innehöll 44 av honom ritade planscher på olika fartygstyper.

Swedish

Reference
Svenskt biografiskt lexikon, band 21 s. 118
Swedish

DigitaltMuseum
021035593943
-Id
021035593943
-System
DigitaltMuseum