1872 RØDENÆS (Poståpneri) [no]

1872 RØDENÆS (norwegian bokmål)

Poststed (Norge) (Norges Postmuseum) [no]

Dataset owner
Norges Postmuseum (Museum) [no] owns the information on this page
Contact information
Siren Hjertenes (siren.hjertenes@postmuseet.no) [sv]
Last changed
21/10/2015 10:12:31
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/45fa348c-085d-46f0-964e-53ccfb346bbd | RDF/XML | JSON-LD
Name
1872 RØDENÆS
Norwegian bokmål

Alternative name
RØDENÆS
Norwegian bokmål

Establishment
18/10/1856 Marker (Kommune) [no], ,

-Time
18/10/1856
-Place reference
Marker (Kommune) [no], ,
--Place
Norwegian bokmål
Termination
30/11/1989

-Time
30/11/1989
Code
1872
Type
Norwegian bokmål

History

RØDENÆS poståpneri, i Rødenæs prestegjeld, Rakkestad, Heggen og Frøland fogderier, under Sarpsborg postkontor, ble opprettet ved Kgl.res. 18.10.1856, med virksomhet fra 1.8.1857 og med ukentlig postgang fram og tilbake mellom Moss og Rødenæs prestegjelde. Sirk. 7, 29.7.1857.

En eldre poståpnerprotokoll nevner at poststedet kom i virksomhet allerede 1.5.1857.

Ved Kgl.res.9.1.1886 ble det fra 1.7.1886 opprettet en ukentlig bipostrute ved gående bud mellom Rødenæs og Mysen. Sirk. 15, 6.7.1886.

Fra 1.7.1888 ble det opprettet en ukentlig kjørende bipostrute mellom Ørje og Mysen om Rødenæs poståpneri i stedet for den tidligere gående bipost mellom Rødenæs og Mysen. Sirk. 16, 25.6.1888.

Poståpneriets navn er fra poststedsfortegnelsen 1889 skrevet RØDENES, og ble fra 1.10.1920 lagt under Mysen postkontor. Sirk. 55, 23.9.1920.

Navnet ble fra 1.5.1931 endret til KALLAK. Sirk. 11, 17.4.1931.

Poståpneriet ble fra 1.5.1971 igjen lagt under Sarpsborg postkontor. Sirk. 22, 29.4.1971.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostkontor, Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postkontor C, Sirk. 35, 10.12.1976.

1872 KALLAK postkontor C, under Sarpsborg postkontor, ble lagt ned fra 1.12.1989. Ny postadresse: KALLAK, 1870 ØRJE. Sirk. 36, 1.11.1989.

Poståpneriet nyttet først 3-rings kassasjonsstempel nr 199 (ca 1855/56) og fikk datostempel tilsendt den 2.6.1860 av 1-rings type med stenskrift bokstaver.

(1872)
Poståpnere/styrere:
Landh. Mikkelsen 1.5.1857.
Fanejunker Olsen notert i 1873. (På Huser.)
Landh. Johan Peter Iversen 1.11.1874. (På skydsstationen Kallak).
Handelsbetj. Gunnerius Andersen kst. 14.6.1895, fast senere samme år (f. 1859).
Handelsm. Hans Edvard Andresen kst. 2.10.1929 (f. 1890).
Gudmund Kristoffer Andresen midlertidig fra 1.9.1960, kst. 1.1.1961 (f. 1924).

Årlig poståpnerlønn var:

1857 1866 1872 1884 1994 1904 1912 1913 1914 1917
Spd. 12 20 30 160 320 400 500 550 600 750

Fra 1.7.1917 ble det gitt et midlt. dyrtidstillegg med 50% av lønnen.

Norwegian bokmål

Activity
Poststed 18/10/1856 30/11/1989

-Type of activity (text)
Poststed
Norwegian bokmål

-Timespan
18/10/1856 30/11/1989
--Earliest time
18/10/1856
--Latest time
30/11/1989
DigitaltMuseum
021166440562

-Id
021166440562
-System
DigitaltMuseum
Change note

Konvertert fra poststedsregisteret

Norwegian bokmål