Life role
Dataset owner
Contact information
registrator@smtm.se [sv]
dataskyddsombud@smtm.se [sv]
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
23/01/2017 22:05:50
23/10/2021 08:19:02
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/414bb209-b74f-4dfe-b818-4019ef5e97ff | RDF/XML | JSON-LD
Name
Olsson, Hjalmar
Swedish

First name
Hjalmar
Swedish

Last name
Olsson
Swedish

Title
Varvsägare

-Title
Varvsägare
Swedish
Life role
-Life role
Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

Finnish
Biography

Hjalmar Olsson ägde tillsammans med sin bror David Olsson Arendals båtvarv. Hjalmar Olsson konstruerade många av båtarna man byggde. En av de mest kända är Långedragsjullen (J18) som han ritade 1927 åt Långedrags segelsällskap. Han ritade sedan flera andra Långedragsjullar i olika storlekar.

Swedish

DigitaltMuseum
021035593962
-Id
021035593962
-System
DigitaltMuseum