Åndedrettsvern [no]

Åndedrettsvern (norwegian bokmål)

Aquaculture (Museene i Sør-Trøndelag AS (MIST) [no])

Description
Utstyr som skal beskytte brukerens åndedrettssystem og inngangspartiene til åndedrettssystemet - munn og nese - mot støv, røyk, gasser, damper, aerosoler og biologiske faktorer som bakterier, virus, sopp osv. Beskyttelsen kan for eksempel gis i form av hel- og halvmasker med utskiftbare filtre, filtrerende halvmasker, motorassistert åndedrettsvern eller kompressormasker. [no]
Broader concept
Dataset owner
Museene i Sør-Trøndelag AS (MIST) (Museum) [no] owns the information on this page
Last changed
29/11/2016 14:39:30
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/4117c035-10a4-48a9-8a6a-9582e29e1bbc | RDF/XML | JSON-LD
Label
Åndedrettsvern
Norwegian bokmål

Description
Utstyr som skal beskytte brukerens åndedrettssystem og inngangspartiene til åndedrettssystemet - munn og nese - mot støv, røyk, gasser, damper, aerosoler og biologiske faktorer som bakterier, virus, sopp osv. Beskyttelsen kan for eksempel gis i form av hel- og halvmasker med utskiftbare filtre, filtrerende halvmasker, motorassistert åndedrettsvern eller kompressormasker.
Norwegian bokmål

Definition
utstyr til beskyttelse av åndedrettssystemet
Norwegian bokmål

Category
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

Broader concept
English
     Verneutstyr [no]
English

Related concept
Norwegian bokmål

Web reference
-Text
Arbeidstilsynet (2007), "Åndedrettsvern"
Norwegian bokmål