9712 RUSSEMARK (Poståpneri) [no]

Other languages: 9712 RUSSEMARK (norwegian bokmål)

Poststed (Norge) (Norges Postmuseum) [no]

Dataset owner
Norges Postmuseum (Museum) [no] owns the information on this page
Contact information
Siren Hjertenes (siren.hjertenes@postmuseet.no) [sv]
Last changed
19/03/2024 20:39:08
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/40e9805f-f1fe-4bc3-8376-53228afc6bd9 | RDF/XML | JSON-LD
Name
9712 RUSSEMARK
Norwegian bokmål

Alternative name
RUSSEMARK
Norwegian bokmål

Establishment
03/10/1855 Porsanger (Kommune) [no], , ,

-Time
03/10/1855
-Place reference
--Place
Norwegian bokmål
Termination
31/08/1971

-Time
31/08/1971
Code
9712
Type
Norwegian bokmål

History

RUSSEMARK poståpneri, i Kistrand prestegjeld, Hammerfest fogderi, under Hammerfest postkontor, ble opprettet ved Kgl.res. 3.10.1855, med virksomhet fra 1.1.1856. Sirk. 9, 28.11.1855.

Navnet ble fra 1.4.1884 endret til KISTRAND. Sirk. 3, 6.2.1884.

Poståpneriet 9712 KISTRAND, under Hammerfest postkontor, ble lagt ned fra 1.9.1971. Ny postadresse: 9713 RUSSENES. Sirk. 35, 2.8.1971.

Poståpneriet nyttet først 3-rings kassasjonsstempel nr 245 (ca.1855/56) og fikk datostempel i 1870 av 1-rings type med stenskrift bokstaver.

(9712)
Poståpnere:
Handelsm. J. E. Gruner 1.1.1856.
Telegrafbest. Hafstrøm 26.2.1872.
Telegrafbest. J. E. Johnsen 1.10.1876.
Handelsm. J. Lillebø 5.7.1887 (f.1846).
Handelsm. Alfred Lillebø 1.6.1918 (f. 1880).
Ds.eksp. Nils Andreas Nilssen midlertidig fra 1.2.1948, fast 1.6.1948 (f.1925).

De først kjente årlige poståpnerlønninger:

1856 1874 1877 1878 1888 1892 1911 1914 1917
Spd. 8 16
Kr 96 160 200 300 350 450 550

Fra 1.7.1917 ble det gitt et midlt. dyrtidstillegg med 50% av lønnen.

Norwegian bokmål

Activity
Poststed 03/10/1855 31/08/1971

-Type of activity (text)
Poststed
Norwegian bokmål

-Timespan
03/10/1855 31/08/1971
--Earliest time
03/10/1855
--Latest time
31/08/1971
DigitaltMuseum
021166444000

-Id
021166444000
-System
DigitaltMuseum
Change note

Konvertert fra poststedsregisteret

Norwegian bokmål