2218 NORDSTRAND (Brevhus) [no]

Other languages: 2218 NORDSTRAND (norwegian bokmål)

Poststed (Norge) (Norges Postmuseum) [no]

Dataset owner
Norges Postmuseum (Museum) [no] owns the information on this page
Contact information
Siren Hjertenes (siren.hjertenes@postmuseet.no) [sv]
Last changed
19/03/2024 20:36:29
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/40e89153-5b2f-4a25-963e-412faf959d90 | RDF/XML | JSON-LD
Name
2218 NORDSTRAND
Norwegian bokmål

Alternative name
NORDSTRAND
Norwegian bokmål

Establishment
01/06/1896 Kongsvinger (Kommune) [no], , ,

-Time
01/06/1896
-Place reference
--Place
Norwegian bokmål
Termination
31/08/1997

-Time
31/08/1997
Code
2218
Type
Norwegian bokmål

History

NORDSTRAND brevhus, i Brandval herred, Hedemarken amt, under Kongsvinger posteksp., ble opprettet den 1.6.1896 i landpostbudruten Brandval Finskog -- Roverud.

Brevhuset ble fra 1.1.1899 flyttet til Lundersæter skyss-skifte, og navnet ble samtidig endret til LUNDERSÆTER.

Brevhuset LUNDESÆTER ble lagt ned fra 1.7.1903 og samtidig omgjort til poståpneri med navnet Lundersæteren.

Brevhuset nyttet 4-rings kassasjonsstempel nr 215.

Brevhusstyrer:
Stasjonsholder Ole Olsen 1.6.1896.

LUNDERSÆTEREN poståpneri, i Brandval herred, Hedemarken amt, under Kongvinger postkontor, ble opprettet fra 1.7.1903 i postruten Brandval Finskog --Roverud. Sirk. 27, 29.6.1903.

Navnet ble fra 1.10.1921 endret til LUNDERSÆTER. Sirk. 53, 23.9.1921.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostkontor, Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postkontor C, Sirk. 35, 10.12.1976.

Postkontoret 2254 LUNDERSÆTER ble lagt ned fra 1.9.1997. Ingen endring i postadressen etter nedleggelsen. Sirk. 20, 7.8.1997.

Ved omorganisering av postnummersystemet fra 1.3.1999 fikk LUNDERSÆTER nytt postnr 2218.

Datostempel av sveitsertypen med lukket stjerne ble tilsendt ved opprettelsen.

(2254 / 2218)
Poståpnere/styrere:
Landh. Chr. Gjøen 1.7.1903.
Dagna Strand notert i 1913 (f. 1889).
Grethe Olaug Høgberget (Johansen) tilsatt i 1953 (f. 1930).
Poststyrer (vikar) Svein Jørgen Bredesen 1.8.1984 (f. 1962).

Poståpneren var ulønnet av Pv. i 1903--05.

Norwegian bokmål

Activity
Poststed 01/06/1896 31/08/1997

-Type of activity (text)
Poststed
Norwegian bokmål

-Timespan
01/06/1896 31/08/1997
--Earliest time
01/06/1896
--Latest time
31/08/1997
DigitaltMuseum
021166440679

-Id
021166440679
-System
DigitaltMuseum
Change note

Konvertert fra poststedsregisteret

Norwegian bokmål