6977 ERVIG (Poståpneri) [no]

Other languages: 6977 ERVIG (norwegian bokmål)

Poststed (Norge) (Norges Postmuseum) [no]

Dataset owner
Norges Postmuseum (Museum) [no] owns the information on this page
Contact information
Siren Hjertenes (siren.hjertenes@postmuseet.no) [sv]
Last changed
19/03/2024 20:38:28
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/3f0e0e62-e973-42ab-a624-fe37a4abc7d7 | RDF/XML | JSON-LD
Name
6977 ERVIG
Norwegian bokmål

Alternative name
ERVIG
Norwegian bokmål

Establishment
-Time
01/07/1885
--Place
Termination
28/02/1986

-Time
28/02/1986
Code
6977
Type
Norwegian bokmål

History

ERVIG poståpneri, på dampskipsanløpsstedet, i Førde herred, Sønd- og Nordfjord fogderi, under Bergen postktr., ble inntil videre underholdt fra 1.7.1885. Sirk. 15, 27.6.1885.

Fra poststedsfortegnelsen 1889 er navnet skrevet ERVIK, og fra 1891 endret til ÆRVIK.

Poståpneriet ble fra 1.7.1909 lagt under Florø postktr. Sirk. 32, 23.6.1909.

Fra 1.10.1918 under Førde postktr. Sirk. 47, 26.9.1918.

Fra 1.7.1926 ble navnet igjen endret til ERVIK. Sirk. 30, 22.6.1926.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostktr., Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postktr. C., Sirk. 35, 10.12.1976.

6977 ERVIK postkontor C ble lagt ned fra 1.3.1986. Ny postadresse: 6800 FØRDE. Sirk. 48, 9.12.1985.

Datostempel av 2-rings vanlig type ble antakelig tilsendt først i 1887.

(6977)
Poståpnere/styrere:
Kårmann Jørgen Martines Olsen Ervik 1.7.1885.
Gårdbr. og ds.eksp. Alfred Torvik 1.7.1901 (f.1877).
Eksp. og gårdsbest. Valton Torvik midlt. kst. 1.6.1912.
Inga Torvik 17.2.1915.
Ds.eksp.og gårdbr. Alfred Torvik 1.12.1920 (f.1877).
Oddvin Torvik 1.7.1947 (f.1920, død 8.9.1959).
Poståpner Anfinn Fimland (Fimlandsgrend) midlt. 9.9.1959 (f.1901).
Tlf.styrer Ingebjørg Torvik midlt. 20.9.1959, fast 1.12.1959 (f.1922).
(?) (?) (?)

De første årlige poståpnerlønninger:

1885 1892 1906 1912 1913 1914
Kr 40 80 150 250 300 350

Fra 1.7.1917 ble det gitt et midlt. dyrtidstillegg med 50% av lønnen.

Norwegian bokmål

Activity
Poststed 01/07/1885 28/02/1986

-Type of activity (text)
Poststed
Norwegian bokmål

-Timespan
01/07/1885 28/02/1986
--Earliest time
01/07/1885
--Latest time
28/02/1986
DigitaltMuseum
021166442815

-Id
021166442815
-System
DigitaltMuseum
Change note

Konvertert fra poststedsregisteret

Norwegian bokmål