6716 HUSEVÅG (Poståpneri) [no]

Other languages: 6716 HUSEVÅG (norwegian bokmål)

Poststed (Norge) (Norges Postmuseum) [no]

Dataset owner
Norges Postmuseum (Museum) [no] owns the information on this page
Contact information
Siren Hjertenes (siren.hjertenes@postmuseet.no) [sv]
Last changed
10/10/2018 13:54:46
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/3d8a2dfb-e24e-4be2-bcac-4c6db8a6f401 | RDF/XML | JSON-LD
Name
6716 HUSEVÅG
Norwegian bokmål

Alternative name
HUSEVÅG
Norwegian bokmål

Establishment
-Time
01/01/1935
-Place reference
--Place
Norwegian bokmål
Termination
25/11/1997

-Time
25/11/1997
Code
6716
Type
Norwegian bokmål

History

HUSEVÅG poståpneri, i Davik herred, Sogn og Fjordane fylke, under Måløy postktr., ble opprettet den 1.1.1935. Posten til/fra stedet ble sendt med bipostrute nr 4873 Husevåg -- Måløy. Sirk. 39, 19.12.1934.

Poståpneriet ble fra 1.4.1970 lagt under Nordfjordeid postontor. Sirk. 18, 28.5.1970.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostkontor, Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postkontor C, Sirk. 35, 10.12.1976.

Postkontoret 6716 HUSEVÅG er lagt ned fra 26.11.1997. Ingen endring i postadressen etter nedleggelsen. Sirk. 28, 29.10.1997.

Datostempel av sveitsertypen med lukket stjerne ble tilsendt ved opprettelsen.

(6716)
Poståpnere/styrere:
Lærer Sigurd Husevåg 1.1.1935 (f. 1890).
Tlf.best. Peter Joar Husevåg 1.7.1951 (f. 1926).
Anfinn Leonard Husevåg 1.10.1959 (f. 1911).
Magnhild Husevåg 1.4.1981 (f. 1924).
Eli Refvik poståpner i perioden 1993-1997.
Kristin Husevåg Beltran vikar 1995/1996.

Den første årlige poståpnerlønn var kr 270,-.

Norwegian bokmål

Activity
Poststed 01/01/1935 25/11/1997

-Type of activity (text)
Poststed
Norwegian bokmål

-Timespan
01/01/1935 25/11/1997
--Earliest time
01/01/1935
--Latest time
25/11/1997
DigitaltMuseum
021166442658

-Id
021166442658
-System
DigitaltMuseum
Change note

Konvertert fra poststedsregisteret

Norwegian bokmål