Skaanes, Thea [sv]

Other languages: Skaanes, Thea (swedish)

Personer med anknytning till Världskulturmuseerna (Statens museer för världskultur) [sv]

Description
Thea Skaanes, intendet, socialantropolog, SMVK, från 2022. [sv]
Life role
Dataset owner
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
19/04/2024 09:39:38
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/3ba819a7-5ebe-45bf-884f-8b56c6c3b97d | RDF/XML | JSON-LD
Name
Skaanes, Thea
Swedish

First name
Thea
Swedish

Last name
Skaanes
Swedish

Title
intendent

-Title
intendent
Swedish
Description
Thea Skaanes, intendet, socialantropolog, SMVK, från 2022.
Swedish

Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Spanish

Norwegian nynorsk
Gender
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

German

Biography

Thea Skaanes, intendet, socialantropolog, SMVK, från 2022. Tidigare vid Moesgaard Museum och Aarhus University. Hon har utför fältarbete i Tanzania och har arbetat med Hadza.

Swedish

Carlotta-SMVK
25506039

-Id
25506039
-System
Carlotta-SMVK
DigitaltMuseum
0210311635216
-Id
0210311635216
-System
DigitaltMuseum