7730 ØSTVIG I BEDSTADEN [no]

7730 ØSTVIG I BEDSTADEN (norwegian bokmål)

Poststed (Norge) (Norges Postmuseum) [no]

Dataset owner
Norges Postmuseum (Museum) [no] owns the information on this page
Contact information
Siren Hjertenes (siren.hjertenes@postmuseet.no) [sv]
Last changed
03/11/2015 13:54:12
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/3ba002c7-5875-4e3b-871e-3cc86c6b3b03 | RDF/XML | JSON-LD
Name
7730 ØSTVIG I BEDSTADEN
Norwegian bokmål

Alternative name
ØSTVIG I BEDSTADEN
Norwegian bokmål

Code
7730
History

ØSTVIG I BEDSTADEN:
Det er ikke funnet noteringer som bekrefter opprettelsen av offentlig poståpneri.
Beitstad sees først nevnt som "poståpneri" i "Forklaring til Pontoppidans kart 1785", men var trolig bare postgård/utvekslingssted eller privatdrevet "poståpneri".

I posthistorien berettes at det i 1787 var en postgård på stedet med navn BRATLIEN I BEITSTAD. Stedet sees først nevnt som poståpneri i en portotabell 1812 under navnet ØSTVIG I BEDSTADEN i postruten mellom Trondhjem og Terraach (Nordland postkontor).
I tabellene 1813 og 1816 er navnet ØSTVIG og i 1831 BEDSTADEN.

Fra portotabellen 1849 er navnet skrevet BEITSTADEN, og ligger i Beitstaden prestegjeld, Inderøen fogderi, under Trondhjem postkontor.

Poståpneriet ble fra 1.7.1886 lagt under Steinkjer posteksp. Sirk. 14, 25.6.1886.

Navnet ble fra 1.10.1921 endret til BEITSTAD. Sirk. 53, 23.9.1921.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostkontor, Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postkontor C, Sirk. 35, 10.12.1976.

Ved omorganisering av postnummersystemet fra 1.3.1999 fikk postboksadressatene under 7730 BEITSTAD tildelt postnr 7739.

Ifølge "Norske Filatelistika" nyttet poståpneriet først 3-rings kassasjonsstempel nr 23 og fikk datostempel av 1-rings type med antikva bokstaver og tekst Beitstaden tilsendt den 20.1.1859.

"I Beskrivelse over Norges off. brevposter 1838" gikk posten ut fra Trondhjem hver mandag middag kl. 12. Fra Trondhjem til Bedstaden var det 13.5 mile (1 gammel mil er 11 km.), og turen tok 28 timer. Fra Nordland postcontoir gikk posten hver mandag kl. 10 formiddag. Avstanden var 18.3 mile, og befordringstiden var 55 timer (vinter 60 timer).

(7730)
Poståpnere/styrere:
Den/de første som ordnet med posten, finnes det ikke noteringer om.
En timeseddel fra 1834/5 er attestert av E. Opdal, som muligens var poståpner da.
I eldre poståpnerprotokoll nevnes Jacob Opdahl tilsatt 1.4.1857.
Landpostbud Sigurd Jakobsen Wikan kst. 1.3.1911, fast 1.7.1913 (f. 1881).
Agnes Gran Kvam 1.12.1946 (f. 1916).
Postkass. Maj-Britt Sletvold Ervik vikar fra 1.7.1982, fast 1.2.1983 (f. 1953).
Posteksp. Astrid Gladsø 1.2.1988 (f. 1927).
Postkass. Berit Grande 1.5.1991.
Poststyrer Kari Johanne Kjerkol Brede 1.7.1994.

De først kjente årlige poståpnerlønninger:

I 1853 ble poståpneren tilstått tillegg til tidligere lønn med 9 Spd., (tidligere lønn er ukjent). I 1859 var årlig lønn 40 Spd., i 1887 kr 240,-, i 1897 kr 340,-, i 1912 kr 500,-, i 1913 kr 600,-, i 1914 kr 650,- og fra 1917 kr 750,-.
Fra 1.7.1917 ble det gitt midlt. dyrtidstillegg med 50% av lønnen.

Norwegian bokmål

DigitaltMuseum
021166443113

-Id
021166443113
-System
DigitaltMuseum
Change note

Konvertert fra poststedsregisteret

Norwegian bokmål