Samnanger (Kommune) [no]

Other languages: Samnanger (norwegian bokmål)

Kommune [no]

Published
Status
Help

URI
http://kulturnav.org/3b8e87a2-8170-4569-a116-3bc0b99d7385 | RDF/XML | JSON-LD | GeoJSON
Name
Samnanger
Norwegian bokmål

Code
4623
Place type

Norwegian bokmål

Swedish

Coordinates
60.37745, 5.76219, - WGS 84 (EPSG:4326)

-Reference system

Norwegian bokmål


-Latitude (Northing)
60.37745
-Longitude (Easting)
5.76219
Is Part Of
Was part of at time
-Was part of at time
Norwegian bokmål

-Timespan
31/12/2019
--Latest time
31/12/2019
Kommunenummer 2019
1242

-Id
1242
-System
Kommunenummer 2019
Editorial note
Kommunenummer endret fra 1242 til 4623 og endring av fylke i kommune- og regionsendringer 2020.
Norwegian bokmål