4625 MÆBØ (Brevhus) [no]

4625 MÆBØ (norwegian bokmål)

Poststed (Norge) (Norges Postmuseum) [no]

Dataset owner
Norges Postmuseum (Museum) [no] owns the information on this page
Contact information
Siren Hjertenes (siren.hjertenes@postmuseet.no) [sv]
Last changed
10/10/2016 08:04:17
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/3b72d497-ad09-4e79-9785-b3d8f8cb59e5 | RDF/XML | JSON-LD
Name
4625 MÆBØ
Norwegian bokmål

Alternative name
MÆBØ
Norwegian bokmål

Establishment
-Time
01/07/1894
--Place
Termination
?

-Time
?
Code
4625
Type
Norwegian bokmål

History

MÆBØ brevhus, i Oddernes herred, Mandal fogderi, under Kristiansand S postkontor, ble underholdt fra 1.7.1894.

Navnet er senere skrevet MEBØ.

Brevhuset MEBØ ble trolig lagt ned fra 1.7.1897 ved samtidig opprettelse av Ytre Flekkerø poståpneri.

Brevhuset nyttet 4-rings kassasjonsstempel nr 165.

Brevhusstyrer:
Landhandler Peder Møller 1.7.1894.

YTRE FLEKKERØ poståpneri, i Oddernes herred, Mandal fogderi, under Kristiansand S postkontor, i hovedpostruten mellom Kristiansand S og Ytre Flekkerø, ble underholdt fra 1.7.1897 i stedet for det tidligere brevhus Mebø. Sirk. 27, 30.6.1897.

Navnet ble fra 1.1.1921 endret til bare FLEKKERØY. Sirk. 69, 22.12.1920.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostkontor, Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postkontor C, Sirk. 35, 10.12.1976.

Poståpneriet fikk fra 18.3.1968 tildelt postnr 4636. Fra 1.4.1987 ble dette endret til postnr 4649. (4. trafikkontor, 26.11.1986.)

Ved omorganisering av postnummersystemet fra 1.3.1999 fikk postkontoret FLEKKERØY nytt postnr 4625. Samtidig fikk postboksadressatene under postkontoret 4625 FLEKKERØY tildelt postnr 4679.

Datostempel av sveitsertypen med åpen stjerne ble tilsendt ved opprettelsen.

(4636 / 4649 / 4625)
Poståpnere/styrere:
Landh. Peder Møller 1.7.1897.
Landh. Torkil Andersen 21.11.1899.
Enkefru Sofie Eliassen Mæbø 10.1.1907.
Handelsbest. Peder Rudolfsen Mebø 21.1.1908.
Serine Marie Larsen 1.2.1918 (f. 1869).
Landh. Håkon Larsen 1.3.1934.
Handelsbetj. Håkon Andersen 16.3.1934 (f. 1906).
Stein Endre Reisvoll 1.6.1974 (f. 1955).
Postbetj. Frode Haave vikar fra 1.7.1980, fast 1.12.1980 (f. 1951).
Posteksp.D Unni Elise Larsen vikar fra 1.4.1983, fast. 1.4.1984 (f. 1939).

Årlig poståpnerlønn var:

1898 1908 1911 1913 1917
Kr. 50 75 100 150 300

Fra 1.7.1917 ble det gitt et midlt. dyrtidstillegg med 50% av lønnen.

Norwegian bokmål

Activity
Poststed 01/07/1894 ?

-Type of activity (text)
Poststed
Norwegian bokmål

-Timespan
01/07/1894 ?
--Earliest time
01/07/1894
--Latest time
?
Related agent
-Other actor
Norwegian bokmål

-Specification
Henvisning
Norwegian bokmål
DigitaltMuseum
021166441657

-Id
021166441657
-System
DigitaltMuseum
Change note

Konvertert fra poststedsregisteret

Norwegian bokmål