Fjære kirke (Kirke) [no]

Other languages: Fjære kirke (norwegian bokmål)

Norske kirker (Hovedorganisasjonen KA) [no]

Description
Steinkirke fra middelalderen, oppført ca år 1150. [no]
Dataset owner
Hovedorganisasjonen KA [no] owns the information on this page
License
Last changed
12/10/2023 08:39:05
02/03/2024 06:14:30
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/3a76dc8c-8995-4151-9b8e-1e1e1ef8ad7d | RDF/XML | JSON-LD | GeoJSON
Name
Fjære kirke
Norwegian bokmål

Description
Steinkirke fra middelalderen, oppført ca år 1150.
Norwegian bokmål

Steinkyrkje frå mellomalderen, bygd ca år 1150.
Norwegian nynorsk

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

Building type
Norwegian bokmål

Swedish

-Earliest time
1150
-Role

Norwegian bokmål

Swedish

-Actor

Norwegian bokmål

Swedish

German

Norwegian nynorsk
Located at
Fjære (Gard) [no], 4202-19/24 [no],

-Place
Norwegian bokmål

-Specified
4202-19/24
Norwegian bokmål
Grimstad (Kommune) [no], Fjæreveien 189, 4885 [no], Fjære sokn (05060201), Vest-Nedenes prosti, Agder og Telemark bispedømme [no]

-Place
Norwegian bokmål

-Specified
Fjæreveien 189, 4885
Norwegian bokmål

-Place (text)
Fjære sokn (05060201), Vest-Nedenes prosti, Agder og Telemark bispedømme
Norwegian bokmål
Geodata
58.36617, 8.59486, - WGS 84 (EPSG:4326)

-Reference system

Norwegian bokmål


-Latitude (Northing)
58.36617
-Longitude (Easting)
8.59486
-Precision
5
Events
-Timespan
1150
--Earliest time
1150
-Heading
English

Norwegian bokmål

Swedish

Bygningskode Kirkebyggdatabasen 2004
090400101

-Id
090400101
-System
Bygningskode Kirkebyggdatabasen 2004
Bygningsid Kirkebyggdatabasen 2008
2459

-Id
2459
-System
Bygningsid Kirkebyggdatabasen 2008
Kulturminneid, Riksantikvaren
84152-1

-Id
84152-1
-System
Kulturminneid, Riksantikvaren
Bygningsnummer Matrikkelen
166764718

-Id
166764718
-System
Bygningsnummer Matrikkelen
Gnr Bnr
4202-19/24
-Id
4202-19/24
-System
Gnr Bnr