2450 AASETH I AAMODT (Poståpneri) [no]

2450 AASETH I AAMODT (norwegian bokmål)

Poststed (Norge) (Norges Postmuseum) [no]

Dataset owner
Norges Postmuseum (Museum) [no] owns the information on this page
Contact information
Siren Hjertenes (siren.hjertenes@postmuseet.no) [sv]
Last changed
03/11/2015 13:54:15
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/38e711ef-2d37-4e69-8038-dee1d1cc61b8 | RDF/XML | JSON-LD
Name
2450 AASETH I AAMODT
Norwegian bokmål

Alternative name
AASETH I AAMODT
Norwegian bokmål

Establishment
23/05/1820 Åmot (Kommune) [no], ,

-Time
23/05/1820
-Place reference
Åmot (Kommune) [no], ,
--Place
Norwegian bokmål
Termination
?

-Time
?
Code
2450
Type
Norwegian bokmål

History

AASETH I AAMODT poståpneri, i Aamot prestegjeld, Østerdalen fogderi, under Christiania postkontor, ble opprettet ved Kgl.res. 23.5.1820.

Det kan ikke bekreftes når poståpneriet kom i virksomhet, men dette har trolig skjedd samtidig med at den offisielle postruten Christiania -- Østerdalen --Trondhjem kom i gang fra 27.9.1820. I samme forbindelse ble flere poststeder på Hedemarken, i Østerdalen og Sør-Trøndelag opprettet.

Fra poststedsfortegnelsen 1833 er navnet skrevet AAMODT.

Fra 1848 skrevet AAMOT.

I 1863 sees beliggenheten fordelt til Søndre Østerdalen fogderi.

Fra 1.8.1871 ble det opprettet en bipostrute mellom Aamot og Ytre Rendalen poståpnerier. Sirk. 17, 2.8.1871.

Fra 1.4.1874 ble navnet endret til RENA. Sirk. 5, 28.3.1876.

RENA poståpneri ble fra 1.1.1886 lagt under Hamar postkontor. Sirk. 29, 10.12.1885.

Poståpneriet fikk fra 1.7.1911 status av postkontor. Sirk. 35, 14.6.1911.
Samtidig ble poståpneriene Deset, Osen og Sjølisand lagt under Hamar postkontor.

Ved etablering av nye poststedsgrupper fra 1.11.1973 fikk postkontoret status av postkontor A, Sirk. 41, 31.10.1973, som fra 1.10.1986 ble endret til postkontor B, Sirk. 30, 29.9.1986.

Poståpneriet var ca 1862 i Knudsens privathotell og i snekker Johnsens gård i 1895.

Østerdalsposten gikk fra tidligste tider sammen med Trondhjemsruta til Brotnov (nord for Oslo) der de skiltes og gikk videre over Vogstad i Næs (Vormsund), Vestre Ous (i Odalen) og til Kongsvinger.

Det var flest embetsmenn som fikk post, og postgangen var tilfeldig. Oftest spleiset embetsmennene og fikk en militær til å bringe posten opp gjennom dalen.

I 1818 fikk man gjennomført en ukentlig postrute gjennom Østerdalen, permanent fra 1820, men først i 1856 regelmessig til Røros. Hamar --Grundset-banen ble åpnet i 1862 og var ferdig fram til Aamot i 1871, og i sin helhet til Støren i 1877.

Poståpneriet fikk først stempel ca 1855/56, et 3-rings kassasjonsstempel nr 4, og ble i 1859 tildelt datostempel av 1-rings type med stenskrift bokstaver.

Postnr 2450 ble tatt i bruk fra 18.3.1968.

(2450)
Poståpnere/postmestere/postsjefer:
De som først ordnet med posten, er ukjente.
Timesedler fra 1834/35 er attestert av O. S. Aaset, som trolig var poståpner på den tiden.
Landh. G. Graff 1.10.1854.
Berthe Graff 28.3.1870, og fra 1872 hennes andre mann.
Handelsfullm. Carl Olsen Glad 1.10.1874.
Frk. Gunhilda Graff kst. 1.7.1892.
Frk. Ella Müller 1.11.1892.
Olaus Kristian Wærness 1.8.1900 (postmester fra 1.7.1911). Han hadde tjenestefri grunnet sykdom fra 12.2.1923, med posteksp. Ole Hagen (f. 1882) som styrer.
Postfullm.II Trygve Andersen 1.11.1935. Han ble midlertidig postmester i Oslo fra 24.11.1941.
Fru Thora Andersen midlertidig fra 1.2.1942.
Posteksp. Tor Fossum midlertidig kst. fra 1.8.1942 (f. 1896).
Res.eksp. Tor Jacobsen under ledighet fra 1.12.1945.
Postfullm.II Tor Fossum kst. 1.1.1947, fast fra 1.3.1947 (f. 1896).
Avd.sjef I Odd Hole 1.11.1965 (f. 1917).
Avd.sjef II Rolf Hagen 1.6.1970 (f. 1925).
Opplæringsleder Steinar Mora vikar fra 1.1.1984, fast fra 1.1.1987 (f. 1941).
Poststyrer Torill Emilsen 1.6.1998.
Postmester Kjell Bjørseth 1.2.2001.

De først kjente årlige poståpnerlønninger:

1854 1869 1877 1897 1902 1906 1908 1910
Spd. 48 80
Kr 600 800 900 1000 1200 1400

Postmesterlønn i 1911 var kr 1.500,- + kontorgodtgjørelse kr 1.040,- + kr 340,- for uvisse inntekter, og i 1917 kr 3.500,- + kontorgodtgjørelse kr 1.570,- + kr 340,- for uvisse inntekter.

Norwegian bokmål

Activity
Poststed 23/05/1820 ?

-Type of activity (text)
Poststed
Norwegian bokmål

-Timespan
23/05/1820 ?
--Earliest time
23/05/1820
--Latest time
?
Related to
-Other actor
Norwegian bokmål

-Specification
Henvisning
Norwegian bokmål
DigitaltMuseum
021166440768

-Id
021166440768
-System
DigitaltMuseum
Change note

Konvertert fra poststedsregisteret

Norwegian bokmål