Alenearbeid [no]

Alenearbeid (norwegian bokmål)

Aquaculture (Museene i Sør-Trøndelag AS (MIST) [no])

Description
" Alenearbeid beskrives som; arbeid hvor arbeidstaker over tid er utenfor syns- og hørselsrekkevidde
for sine kollegaer, og hvor hjelpen ikke umiddelbart er tilstede uten tilkalling."
Havbruksoverenskomstens definisjon. [no]
Dataset owner
Museene i Sør-Trøndelag AS (MIST) (Museum) [no] owns the information on this page
Last changed
06/10/2020 10:54:21
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/35c050e0-707f-4594-8ecd-097bb68a8cf6 | RDF/XML | JSON-LD
Label
Alenearbeid
Norwegian bokmål

Description
" Alenearbeid beskrives som; arbeid hvor arbeidstaker over tid er utenfor syns- og hørselsrekkevidde
for sine kollegaer, og hvor hjelpen ikke umiddelbart er tilstede uten tilkalling."
Havbruksoverenskomstens definisjon.
Norwegian bokmål

Definition
Når man arbeider alene
Norwegian bokmål

Category
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

Related concept
Norwegian bokmål

-Text
Fellesforbundet. Hentet 29. august 2018 fra: https://www.fellesforbundet.no/globalassets/lonn-og-tariffsaker/overenskomster-2016-2018/havbruksoverenskomsten-2016---2018.pdf
Norwegian bokmål