Afzelius, Karl (1887 - 1971) [sv]

Afzelius, Karl (swedish)

Personer med anknytning till Världskulturmuseerna (Statens museer för världskultur) [sv]

Description
Karl Rudolf Afzelius, docent i botanik och embryologi vid Stockholms högskola 1925-1948. Lektor i geografi och biologi vid Nya Elementarskolan i Sthlm och Högre Allmanna Läroverket å Lidingö. [sv]
Life role
Dataset owner
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
26/06/2018 08:33:42
24/10/2020 05:46:41
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/3571e0d7-a538-4fd4-ab9b-c002c1844ae2 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Afzelius, Karl
Swedish

First name
Karl
Swedish

Middle name
Rudolf
Swedish

Last name
Afzelius
Swedish

Description
Karl Rudolf Afzelius, docent i botanik och embryologi vid Stockholms högskola 1925-1948. Lektor i geografi och biologi vid Nya Elementarskolan i Sthlm och Högre Allmanna Läroverket å Lidingö.
Swedish

Wikipedia (via Wikidata)

Birth
26/12/1887

-Time
26/12/1887
Death
15/01/1971

-Time
15/01/1971
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian
Biography

Karl Rudolf Afzelius, docent i botanik och embryologi vid Stockholms högskola 1925-1948. Lektor i geografi och biologi vid Nya Elementarskolan i Sthlm och Högre Allmanna Läroverket å Lidingö. Företog expedition till Madagaskar 1912-13 tillsammans med B. Palm. Gjort saml. från Madagaskar, inv. 13.7. Skänkt 2 föremål från Madagaskar, inv. 32.6. /US

Swedish

Carlotta-SMVK
1021367

-Id
1021367
-System
Carlotta-SMVK
DigitaltMuseum
021037460844
-Id
021037460844
-System
DigitaltMuseum