Tjenestefolk (357) [no]

Tjenestefolk (norwegian bokmål), Tjänstefolk (swedish)

Outline of Cultural Materials

Description
...forekomst av og arbeidsdeling for tjenestefolk i husholdninger (f.eks. kokk, hovmester, stuepike, gartner, sjåfør, guvernante); status og arbeidsoppgaver for hver især; ordninger for kost og losji; lønninger; ansettelse og avskjed; forhold mellom herskap og tjenere; etc. Se også: Arbeidsforhold 466. Slaveri 567. Husholdningers sammensetning 592. [no]
Last changed
16/08/2021 11:01:40
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/2e55f920-f761-4ede-877a-63923f091cd4 | RDF/XML | JSON-LD
Label
Tjenestefolk
Norwegian bokmål

Tjänstefolk
Swedish

Description
...forekomst av og arbeidsdeling for tjenestefolk i husholdninger (f.eks. kokk, hovmester, stuepike, gartner, sjåfør, guvernante); status og arbeidsoppgaver for hver især; ordninger for kost og losji; lønninger; ansettelse og avskjed; forhold mellom herskap og tjenere; etc. Se også: Arbeidsforhold 466. Slaveri 567. Husholdningers sammensetning 592.
Norwegian bokmål

Förekomst av tjänstefolk och deras arbetsfördelning (ex. kock, hovmästare, husa, trädgårdsmästare, chaufför, guvernant); Status och arbetsuppgifter; Mat och husrum; Löner; Anställande och avskedande; Förhållandet mellan husbonde och tjänare;
Swedish

Code
357
Category
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian