2750 GRAN [no]

2750 GRAN (norwegian bokmål)

Poststed (Norge) (Norges Postmuseum) [no]

Dataset owner
Norges Postmuseum (Museum) [no] owns the information on this page
Contact information
Siren Hjertenes (siren.hjertenes@postmuseet.no) [sv]
Last changed
03/11/2015 13:54:15
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/2dc737dd-728a-4d73-a8f3-d7f0f029b548 | RDF/XML | JSON-LD
Name
2750 GRAN
Norwegian bokmål

Alternative name
GRAN
Norwegian bokmål

Code
2750
History

2750 GRAN postkontor B

GRAN er i posthistorien benevnt poståpneri allerede fra 1689, og med bipostrute til Thoten, Vardal og Birdi. Antakelig var det ikke offisielt poståpneri på den tiden. Fra 1809 ble nevnte bipostrute endret til å gå om Søndre Land.

Det er altså ikke funnet noteringer som bekrefter opprettelse av offentlig poståpneri. Poststedet har hatt ulike navnebetegnelser og er oftest betegnet "poståpneri".

I "Forklaring til Pontoppidans kart 1785 var navnet GRAN PRESTEGAARD, og poststedet lå ved Morstadgaardene. Gjestegården der het Granevold. Den første postale fortegnelse hvor stedet benevnes "poståpneri" er fra 1808 da poststedet skal forsynes med nytt segl grunnet skifte av konge (Christian VII døde Frederik VII overtok). Videre er poststedet i portotabellen 1812 og i "Anhäng" 1813 benevnt "poståpneri" med navnet GRAN I HADELAND. I portotaksten 1816 som GRAN og i 1833 om HADELAND poståpneri. I 1847 er navnet igjen endret til GRAN, og poståpneriet ligger i Gran prestegjeld, Valders, Land og Hadeland fogderi og underlagt Christiania postkontor.

En ukentlig bipostrute mellom Gran og Jevnaker ble opprettet ved Kgl.res. 3.5.1858.

En 3dje ukentlig hovedpost Christiania -- Bergen over Valdres hele året opprettet v/ Sirk. 9, 3.7.1858.

Fra 1863 er beliggenheten i Hadeland og Land fogderier.

Poståpneriet nevnes senere å ha flyttet til gården Sjo ved Vassenden (nær stasjonen), og i 1891 flyttet til gården Hofsbro. (Det ble da opprettet et brevhus under navnet Sjo).

Fra 1.7.1886 ble poståpneriet lagt under Hønefoss postkontor. Sirk. 14, 25.6.1886.

Igjen lagt under Kristiania postkotor fra 1.1.1901 grunnet åpningen av postførsel med den nye jernbanen mellom Grefsen og Røikenviken. Sirk.47, 8.12.1900.

Fra 1.10.1920 ble poståpneriet lagt under Jevnaker postkontor. Sirk. 55, 23.9.1920.

Fra1.10.1930 lagt under Oslo postdistrikt. Sirk. 19, 15.5.1930.

Fra1.10.1961 igjen under Jevnaker postkontor. Sirk. 22, 28.7.1961.

Fra 1.10.1970 lagt under Adm.avd. i Oslo postdistrikt. Sirk. 32, 31.8.1970.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 omgjort til postkontor C, Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postkontor B., Sirk. 35, 10.12.1976.

Postkontoret ble fra 1.10.1980 lagt under Gjøvik postområde. Sirk. 31, 18.9.1980.

Ved omorganisering av postnummersystsmet fra 1.3.1999 fikk postboksadressatene under 2750 GRAN tildelt postnr 2711.

Poståpneriet fikk tildelt datostempel av 1-rings type med stenskrift bokstaver 6.1.1859, men hadde trolig før dette nyttet 3-rings kassasjonsstempel nr 89.

(2750)
Poståpnere/postmestere:
De som først ordnet med posten er ukjent, men trolig var dette prestene.
En timeseddel fra 1834 er attestert av Krog (?) og i 1835 av Brager.
Kirkesanger Brager er også notert 1.5.1854, og dennes enke ble konstituert i 1878.
Landh. Anders Halvorsen Gamme 1.8.1878 (på gården Sjo).
Urmaker O. S. Bang 15.8.1891 på gården Hofsbro (f. 1855). Han fikk godtgjørelse for også å befordre post til/fra Sjo der det ble opprettet brevhus.
Postass. Anton Moen 1.4.1922.
Asbjørn Moen 1.4.1936 (f. 1913).
Astrid Støen (Skaarud) 14.5.1945.
Ivar Håvelsrud 15.7.1947 (f. 1921).Han styrte også Fagernes poståpneri en tid i 1951 under ferie og fravær.
Postkass. Bernt Oskar Kristiansen 1.11.1988 (f. 1942).
Postmester Bjørn Smeby fra 1.10.1994.
Postmester Bjørn Smeby 1.5.1998.

Den først kjente årlige poståpnerlønn var i 1854 60 spd. Siden var den i:

1896 1987 1903 1908 1912 1913 1914 1917
Kr 480 600 700 800 950 1100 1200 1400

Fra 1.7.1917 ble det gitt et midlertidig dyrtidstilegg med 50 % av lønnen.

Norwegian bokmål

DigitaltMuseum
021166440895

-Id
021166440895
-System
DigitaltMuseum
Change note

Konvertert fra poststedsregisteret

Norwegian bokmål