1440 DRØBAK (Poståpneri) [no]

1440 DRØBAK (norwegian bokmål)

Poststed (Norge) (Norges Postmuseum) [no]

Dataset owner
Norges Postmuseum (Museum) [no] owns the information on this page
Contact information
Siren Hjertenes (siren.hjertenes@postmuseet.no) [sv]
Last changed
03/11/2015 13:52:28
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/2d599bbf-7e34-4f03-b7bf-df300fd69873 | RDF/XML | JSON-LD
Name
1440 DRØBAK
Norwegian bokmål

Alternative name
DRØBAK
Norwegian bokmål

Establishment
13/04/1833 Frogn (Kommune) [no], ,

-Time
13/04/1833
-Place reference
Frogn (Kommune) [no], ,
--Place
Norwegian bokmål
Termination
?

-Time
?
Code
1440
Type
Norwegian bokmål

History

DRØBAK ble først opprettet som poståpneri ved Kgl.res. 13.4.1833 og lå i Ager og Folloug fogderi, Agershuus amt, under Christiania postkontor. Finansdept. fikk ved nevnte resolusjon myndighet til å ansette en postekspeditør, men i- stedet ble det ansatt en poståpner. Samtidig ble det opprettet en bipostrute mellom Nordreaas og Drøbak poståpnerier.

I 1836 ble det opprettet 2 ganger ukentlig postgang mellom Drammen og ladestedet Drøbak slik at posten fra Drammen og omegn til Østlandet og utlandet skulle slippe å sendes via Christiania.

Fra 1.10.1849 ble poståpneriet omgjort til selvstendig postekspedisjon. Sirk. 4. 9.1848.

Postekspedisjonen var fra 2.1.1852 til 1.1.1873 forenet med byfogdembedet, som Drøbak fikk da, ved Kgl.res. 28.8.1851 og 26.8.1872.

Ble senere forenet med telegrafstyrerstillingen inntil 1896 (telegraflinje kom til Drøbak i 1852).

Postekspedisjonen ble antakelig ved Kgl.res. 31.5.1890 omgjort til postkontor fra 17.5.1890. Sirk. 19, 21.6.1890.

Ved etablering av nye poststedsgrupper fra 1.11.1973 ble bestemt at Drøbak postkontors status fortsatt skulle være postkontor A, men dette ble endelig fastsatt 1.4.1986. Sirk. 12, 3.4.1986.

Ved omorganisering av postnummersystemet fra 1.3.1999 fikk postboksadressatene under 1440 DRØBAK tildelt postnr 1441.

Datostempel av 1-rings type med antikva bokstaver ble tilsendt poststedet i 1849. Fra ca 1856 var en tid også nyttet 3-rings kassasjonsstempel nr 49.

(1440)
Poståpnere/postmestere/postsjefer:
Den/de som først ordnet med posten, er ukjente.
Johan Lauritz Eitzen er notert som poståpner i 1843. Ble fra 1.10.1848 tilsatt som postekspeditør (f. 1813).
Nils Lorentz Vogt 2.1.1852--1.2.1855 (f. 1813).
Byfogd Peter Brandt 1.1.1856 (f. 1821).
Cand.jur. J. Klem kst. 1.7.1865.
Byfogd Peder Christian Hjorthøy 1.9.1865 (f. 1815).
Faye-Hansen kst. 15.8.1871.
Telegr.bestyrer Andreas Christiansen Thorp 1.1.1873 (f.1834, død 6.10.1887).
Telegrafist Kristoffer Hartvik Larssen midlt. 7.10.1887--31.8.1888 (f.1858).
Telegr.bestyrer Andreas Emil Johansen Weydahl ble beskikket 1.9.1888 (f.1843). Posten ble antakelig ordnet av telegrafist Larssen til 1.11.1888.
Telegrafist Kristoffer Hartvik Larssen igjen kst.1.4.--1.10.1896.
Posteksp. Ludvig Syvertsen 1.10.1896--1.7.1922 (f. 1852).
Posteksp. Ragnvald Dahl 1.10.1922 (f. 1865, død 27.10 1926).
Under sykdom ca april 1926 styrt av posteksp. Nils Tanberg-Olsen, kst. 27.10.1926.
Kst. posteksp. Thomas Wilhelm Gundersen kst. 1.6.1927 (f. 1874). Overtok 1.10.1927 under midlt. bestyrelse av Nils Tanberg-Olsen. Gundersen sluttet 1.5.1941, og Nils Tanberg-Olsen styrte under ledighet til 1.2.1942.
Postflm. Marius Johan Eriksen ble tilsatt 1.11.1941, tiltrått 1.2.1942 (f. 1888).
Posteksp. Nils Tanberg-Olsen 1.5.1947--1.8.1959 (f. 1889).
Avd.sjef I Harald Wilhelm Gundersen 1.11.1959 (f. 1903).
Postm. Elette Laura Karine Harr 1.10.1964 (f. 1902, død 24.12.1965).
Avd.sjef Alfred Martin Telstad 1.10.1966--1.5.1971 (f. 1903).
Postm. Alf Norberg 1.7.1971 (f. 1913).
Postinsp. Kjell Kollstad 1.9.1982 (f. 1948).
Postm.vikar Liss-Anne Andresen fra 13.2.1995.

Den årlige poståpnerlønnen ble i 1833 satt til 16 speciedaler, som i 1835 ble forhøyet til 32 speciedaler. Som postekspedisjon i 1848 ble årlig lønn satt til 300 speciedaler, fra 1858 + alm. dyrtidstillegg. I 1873 var årlig lønn antakelig øket til 580 speciedaler.

Norwegian bokmål

Activity
Poststed 13/04/1833 ?

-Type of activity (text)
Poststed
Norwegian bokmål

-Timespan
13/04/1833 ?
--Earliest time
13/04/1833
--Latest time
?
DigitaltMuseum
021166440449

-Id
021166440449
-System
DigitaltMuseum
Change note

Konvertert fra poststedsregisteret

Norwegian bokmål